Magical Beasts

IconNameGradeDrop
Hoa Lừa Dối Rực Lửa
Hoa Lừa Dối Rực LửaRegular
Mora
Mật Hoa Lừa Dối
Mật Hoa Lấp Lánh
Mật Hoa Nguyên Tố
Hoa Lừa Dối - Lôi
Hoa Lừa Dối - LôiRegular
Mora
Mật Hoa Lừa Dối
Mật Hoa Lấp Lánh
Mật Hoa Nguyên Tố
Hoa Lừa Dối Băng Giá
Hoa Lừa Dối Băng GiáRegular
Mora
Mật Hoa Lừa Dối
Mật Hoa Lấp Lánh
Mật Hoa Nguyên Tố
Cây Nổ
Cây NổBoss
EXP Mạo Hiểm
Mora
EXP Yêu Thích
Ngọn Lửa Vĩnh Hằng
Vụn Mã Não Cháy
Mảnh Mã Não Cháy
Miếng Mã Não Cháy
Mã Não Cháy
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Người Tế Hỏa
Nhà Mạo Hiểm
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Người Tế Hỏa
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Cây Kích Điện
Cây Kích ĐiệnBoss
EXP Mạo Hiểm
Mora
EXP Yêu Thích
Hạt Tụ Sấm
Vụn Tử Tinh Thắng Lợi
Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi
Miếng Tử Tinh Thắng Lợi
Tử Tinh Thắng Lợi
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Người Tế Lôi
Thầy Thuốc
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Người Tế Lôi
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Cây Cấp Đông
Cây Cấp ĐôngBoss
EXP Mạo Hiểm
Mora
EXP Yêu Thích
Hạt Nhân Cực Hàn
Mảnh Ngọc Băng Vụn
Mảnh Ngọc Băng Vỡ
Miếng Ngọc Băng
Ngọc Băng
Cuồng Chiến
Kẻ Lưu Đày
Người Tế Băng
Vật May Mắn
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Cuồng Chiến
Kẻ Lưu Đày
Người Tế Băng
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Rồng Đất Nhỏ Nham
Rồng Đất Nhỏ NhamElite
Mora
Mảnh Xương Giòn Yếu
Mảnh Xương Chắc Chắn
Mảnh Xương Hóa Thạch
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Thầy Thuốc
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Rồng Đất Nham
Rồng Đất NhamElite
Mora
Mảnh Xương Giòn Yếu
Mảnh Xương Chắc Chắn
Mảnh Xương Hóa Thạch
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Thầy Thuốc
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Rồng Đất Cổ - Nham
Rồng Đất Cổ - NhamBoss
EXP Mạo Hiểm
Mora
EXP Yêu Thích
Ngọc Chưa Chín
Vụn Hoàng Ngọc Cứng
Mảnh Hoàng Ngọc Cứng
Miếng Hoàng Ngọc Cứng
Hoàng Ngọc Cứng
Vụn Tử Tinh Thắng Lợi
Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi
Miếng Tử Tinh Thắng Lợi
Tử Tinh Thắng Lợi
Mảnh Ngọc Băng Vụn
Mảnh Ngọc Băng Vỡ
Miếng Ngọc Băng
Ngọc Băng
Vụn Mã Não Cháy
Mảnh Mã Não Cháy
Miếng Mã Não Cháy
Mã Não Cháy
Vụn Thanh Kim Sạch
Mảnh Thanh Kim Sạch
Miếng Thanh Kim Sạch
Thanh Kim Sạch
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Người Tế Lôi
Người Tế Băng
Người Tế Hỏa
Người Tế Thủy
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Rồng Biển Sâu - Nguyên Thủy
Rồng Biển Sâu - Nguyên ThủyElite
Mora
Mảnh Xương Giòn Yếu
Mảnh Xương Chắc Chắn
Mảnh Xương Hóa Thạch
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Thầy Thuốc
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton