Ghế

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Ghế Gỗ Dài
Ghế Gỗ Dài2
RarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm30
35 (24)0.86 (1.25)Exterior
Gỗ Sam4
+
12h
2.8.0-
Ghế Đá Dài
Ghế Đá Dài2
RarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm30
35 (24)0.86 (1.25)Exterior
Mảnh Sắt Trắng4
+
12h
2.8.0-
Ghế Googol
Ghế Googol4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
35 (24)2.57 (3.75)Exterior
Gỗ Tụy Hoa8
+
Vải Vóc4
+
16h
2.8.0-
Ghế Gỗ Otogi
Ghế Gỗ Otogi "Rakushi"2
RarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm30
35 (24)0.86 (1.25)Exterior
Gỗ Otogi4
+
12h
2.2
Ghế Kỳ Ảo
Ghế Kỳ Ảo4
RarstrRarstrRarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm0
35 (24)0.86 (1.25)Exterior2.2
Ghế Đoàn Kịch - Tập Hợp Niềm Vui
Ghế Đoàn Kịch - Tập Hợp Niềm Vui3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
35 (24)1.71 (2.5)Exterior
Gỗ Thùy Hương8
+
14h
2.7
Giấc Ngủ Trên Bãi Biển Của Dodoco
Giấc Ngủ Trên Bãi Biển Của Dodoco4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
35 (24)2.57 (3.75)Exterior
Gỗ Tụy Hoa6
+
Vải Vóc3
+
Thuốc Nhuộm Đỏ3
+
16h
2.8
Ghế Ung Dung Mặc Kệ Deadline
Ghế Ung Dung Mặc Kệ Deadline3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
35 (24)1.71 (2.5)Exterior
Gỗ Tụy Hoa6
+
Vải Vóc2
+
14h
3.8.0
Khoảnh Khắc Thư Thái Trên Phố
Khoảnh Khắc Thư Thái Trên Phố3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
35 (24)1.71 (2.5)Exterior
Gỗ Linden4
+
Vải Vóc4
+
14h
4.0
Hòa Tấu Gió Chiều Trên Phố
Hòa Tấu Gió Chiều Trên Phố3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
35 (24)1.71 (2.5)Exterior
Gỗ Tần Bì4
+
Vải Vóc4
+
14h
4.0
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton