Danh vọng Liyue

Danh vọng Liyue
Danh vọng LiyueNameDanh vọng Liyue
Currency
EXP Danh Vọng - Liyue
EXP Danh Vọng - Liyue
Reward
Cánh Kim Tông Thiên Hành1
Cánh Kim Tông Thiên Hành
Description"Thương nhân đổ về, thuyền bè tấp nập; Thiết đãi thất quốc, tiền tài tụ đây."
Đất đai rộng lớn, nhân dân giàu có, là niềm tự hào của Cảng Liyue.
Nhưng chính vì đất đai rộng lớn nên ẩn giấu ma vật mà Thiên Nham Quân không kịp thảo phạt. Tổng Vụ cũng khó lòng lắng nghe hết thỉnh cầu của mọi người.
Nếu có thể hoàn thành uỷ thác của cư dân Liyue, diệt trừ ma vật nguy hiểm, chắc có thể nhận được sự xem trọng của Yu trợ lý Tổng Vụ, và tín nhiệm của Liyue.

[Danh vọng: Tổng Vụ Liyue]
Thông qua Yu, có thể nhận nhiệm vụ Thưởng Thảo Phạt, Thỉnh Cầu Cư Dân, cũng có thể tăng Danh Vọng qua Manh Mối Thế Giới và Nhiệm Vụ Liyue.
Ngoài ra, cũng có thể tự xác nhận EXP danh vọng và Cấp Danh Vọng của bản thân, nhận thưởng khi tăng cấp Danh Vọng.

[Danh vọng:Cấp và Thưởng]
Khi Cấp Danh Vọng tăng, có thể nhận thưởng tương ứng.
Cấp Danh Vọng đạt giới hạn sẽ không thể tiếp tục nhận EXP Danh Vọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton