Bàn Thạch Lơ Lửng

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Bàn Thạch - Không Sơn
Bàn Thạch - Không Sơn3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm0
50 (25)0.4 (0.8)Exterior2.2
Bàn Thạch - Cô Sơn
Bàn Thạch - Cô Sơn3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm0
50 (25)0.4 (0.8)Exterior2.2
Bàn Thạch - Vụ Cư
Bàn Thạch - Vụ Cư3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm0
50 (25)0.4 (0.8)Exterior2.2
Bàn Thạch - Phù Sơn
Bàn Thạch - Phù Sơn3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm0
50 (25)0.4 (0.8)Exterior2.2
Kỳ Thạch - Cao Bay Xa Chạy
Kỳ Thạch - Cao Bay Xa Chạy3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm0
35 (24)0.57 (0.83)Exterior2.6
Kiệt Tác Ngoại Cảnh - Đường Mòn Sương Khói
Kiệt Tác Ngoại Cảnh - Đường Mòn Sương Khói3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
35 (24)1.71 (2.5)Exterior
Gỗ Tụy Hoa8
+
Mảnh Sắt Trắng4
+
14h
3.2.0
Kiệt Tác Ngoại Cảnh - Bước Đi Trên Cành
Kiệt Tác Ngoại Cảnh - Bước Đi Trên Cành3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
35 (24)1.71 (2.5)Exterior
Gỗ Tụy Hoa8
+
Mảnh Sắt Trắng4
+
14h
3.2.0
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton