Talent Boss Item

IconNameRarityRecipeUsed By Character
Lông Vũ Đông Phong
Lông Vũ Đông Phong5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
Móng Vuốt Đông Phong1
+
Dung Môi Ảo Mộng1
or
Hơi Thở Đông Phong1
+
Dung Môi Ảo Mộng1
Jean
Diluc
Bennett
Móng Vuốt Đông Phong
Móng Vuốt Đông Phong5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
Lông Vũ Đông Phong1
+
Dung Môi Ảo Mộng1
or
Hơi Thở Đông Phong1
+
Dung Môi Ảo Mộng1
Lisa
Razor
Xiangling
Noelle
Hơi Thở Đông Phong
Hơi Thở Đông Phong5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
Lông Vũ Đông Phong1
+
Dung Môi Ảo Mộng1
or
Móng Vuốt Đông Phong1
+
Dung Môi Ảo Mộng1
Nhà Lữ Hành
Nhà Lữ Hành
Amber
Beidou
Chongyun
Lông Vũ Bắc Phong
Lông Vũ Bắc Phong5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
Móng Vuốt Bắc Phong1
+
Dung Môi Ảo Mộng1
or
Linh Hồn Bắc Phong1
+
Dung Môi Ảo Mộng1
Nhà Lữ Hành
Nhà Lữ Hành
Venti
Xingqiu
Qiqi
Móng Vuốt Bắc Phong
Móng Vuốt Bắc Phong5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
Lông Vũ Bắc Phong1
+
Dung Môi Ảo Mộng1
or
Linh Hồn Bắc Phong1
+
Dung Môi Ảo Mộng1
Barbara
Klee
Mona
Keqing
Linh Hồn Bắc Phong
Linh Hồn Bắc Phong5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
Lông Vũ Bắc Phong1
+
Dung Môi Ảo Mộng1
or
Móng Vuốt Bắc Phong1
+
Dung Môi Ảo Mộng1
Kaeya
Ningguang
Fischl
Sucrose
Thôn Thiên Kình - Sừng
Thôn Thiên Kình - Sừng5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
Đao Ma Vương - Mảnh Vỡ1
+
Dung Môi Ảo Mộng1
or
Linh Hồn Võ Luyện - Cô Độc1
+
Dung Môi Ảo Mộng1
Zhongli
Albedo
Xinyan
Đao Ma Vương - Mảnh Vỡ
Đao Ma Vương - Mảnh Vỡ5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
Thôn Thiên Kình - Sừng1
+
Dung Môi Ảo Mộng1
or
Linh Hồn Võ Luyện - Cô Độc1
+
Dung Môi Ảo Mộng1
Tartaglia
Diona
Hu Tao
Linh Hồn Võ Luyện - Cô Độc
Linh Hồn Võ Luyện - Cô Độc5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
Thôn Thiên Kình - Sừng1
+
Dung Môi Ảo Mộng1
or
Đao Ma Vương - Mảnh Vỡ1
+
Dung Môi Ảo Mộng1
Xiao
Ganyu
Rosaria
Vương Miện Vua Rồng
Vương Miện Vua Rồng5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
Nhánh Huyết Ngọc1
+
Dung Môi Ảo Mộng1
or
Vảy Vàng1
+
Dung Môi Ảo Mộng1
Nhà Lữ Hành
Nhà Lữ Hành
Yoimiya
Eula
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton