Wep Secondary Ascension Material

IconNameRarityRecipeUsed By Weapon
Sừng Nặng
Sừng Nặng2
RarstrRarstr
Kiếm Bạc
Lãnh Nhẫn
Tây Phong Kiếm
Trường Kiếm Tông Thất
Tia Sáng Nơi Hẻm Tối
Răng Nanh Rỉ Sét
Phong Ưng Kiếm
Kiếm Thiết Ảnh
Kiếm Chuông
Tuyết Vùi Tinh Ngân
Tiếng Gió Trong Rừng Thông
Nhật Ký Học Sinh
Sổ Tay Ma Pháp
Tóm Tắt Ma Pháp
Tây Phong Mật Điển
Mật Pháp Tông Thất
Cung Lông Quạ
Tuyệt Huyền
Cung Sắc Xanh
Điệu Van Ban Đêm
Tiếng Thở Dài Vô Tận
Sừng Đồng Đen
Sừng Đồng Đen3
RarstrRarstrRarstr
Sừng Nặng3
+
Mora50
Kiếm Bạc
Lãnh Nhẫn
Tây Phong Kiếm
Trường Kiếm Tông Thất
Tia Sáng Nơi Hẻm Tối
Răng Nanh Rỉ Sét
Phong Ưng Kiếm
Kiếm Thiết Ảnh
Kiếm Chuông
Tuyết Vùi Tinh Ngân
Tiếng Gió Trong Rừng Thông
Nhật Ký Học Sinh
Sổ Tay Ma Pháp
Tóm Tắt Ma Pháp
Tây Phong Mật Điển
Mật Pháp Tông Thất
Cung Lông Quạ
Tuyệt Huyền
Cung Sắc Xanh
Điệu Van Ban Đêm
Tiếng Thở Dài Vô Tận
Sừng Hắc Tinh
Sừng Hắc Tinh4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Sừng Đồng Đen3
+
Mora125
Lãnh Nhẫn
Tây Phong Kiếm
Trường Kiếm Tông Thất
Tia Sáng Nơi Hẻm Tối
Răng Nanh Rỉ Sét
Phong Ưng Kiếm
Kiếm Thiết Ảnh
Kiếm Chuông
Tuyết Vùi Tinh Ngân
Tiếng Gió Trong Rừng Thông
Tóm Tắt Ma Pháp
Tây Phong Mật Điển
Mật Pháp Tông Thất
Cung Lông Quạ
Tuyệt Huyền
Cung Sắc Xanh
Điệu Van Ban Đêm
Tiếng Thở Dài Vô Tận
Tượng Hắc Ám
Tượng Hắc Ám2
RarstrRarstr
Kagotsurube Isshin
Haran Geppaku Futsu
Mũi Nhọn Của Gió
Quả Mọng
Nhược Thủy
Tượng Bóng Đêm
Tượng Bóng Đêm3
RarstrRarstrRarstr
Tượng Hắc Ám3
+
Mora50
Kagotsurube Isshin
Haran Geppaku Futsu
Mũi Nhọn Của Gió
Quả Mọng
Nhược Thủy
Tượng Tử Thần
Tượng Tử Thần4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Tượng Bóng Đêm3
+
Mora125
Kagotsurube Isshin
Haran Geppaku Futsu
Mũi Nhọn Của Gió
Quả Mọng
Nhược Thủy
Cành Cây Địa Mạch
Cành Cây Địa Mạch2
RarstrRarstr
Thần Kiếm Lê Minh
Kiếm Sáo
Kiếm Đen
Kiếm Giáng Lâm
Thiên Không Kiếm
Kiếm Huấn Luyện
Kiếm Dụng Binh
Kiếm Huyết Rồng
Đại Kiếm Tế Lễ
Thiên Không Kiêu Ngạo
Thương Quyết Chiến
Trượng Hộ Ma
Câu Chuyện Diệt Rồng
Chương Nhạc Lang Thang
Rượu Và Thơ Nơi Hẻm Tối
Tuyển tập các câu chuyện về Dodoco
Quyển Thiên Không
Cung Săn Bắn
Cung Săn Bắn Tôi Luyện
Lời Thề Xạ Thủ Thần
Cung Tế Lễ
Bài Ca Hoa Gió
Cánh Thiên Không
Lá Khô Địa Mạch
Lá Khô Địa Mạch3
RarstrRarstrRarstr
Cành Cây Địa Mạch3
+
Mora50
Thần Kiếm Lê Minh
Kiếm Sáo
Kiếm Đen
Kiếm Giáng Lâm
Thiên Không Kiếm
Kiếm Huấn Luyện
Kiếm Dụng Binh
Kiếm Huyết Rồng
Đại Kiếm Tế Lễ
Thiên Không Kiêu Ngạo
Thương Quyết Chiến
Trượng Hộ Ma
Câu Chuyện Diệt Rồng
Chương Nhạc Lang Thang
Rượu Và Thơ Nơi Hẻm Tối
Tuyển tập các câu chuyện về Dodoco
Quyển Thiên Không
Cung Săn Bắn
Cung Săn Bắn Tôi Luyện
Lời Thề Xạ Thủ Thần
Cung Tế Lễ
Bài Ca Hoa Gió
Cánh Thiên Không
Chồi Non Địa Mạch
Chồi Non Địa Mạch4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Lá Khô Địa Mạch3
+
Mora125
Thần Kiếm Lê Minh
Kiếm Sáo
Kiếm Đen
Kiếm Giáng Lâm
Thiên Không Kiếm
Kiếm Huyết Rồng
Đại Kiếm Tế Lễ
Thiên Không Kiêu Ngạo
Thương Quyết Chiến
Trượng Hộ Ma
Câu Chuyện Diệt Rồng
Chương Nhạc Lang Thang
Rượu Và Thơ Nơi Hẻm Tối
Tuyển tập các câu chuyện về Dodoco
Quyển Thiên Không
Lời Thề Xạ Thủ Thần
Cung Tế Lễ
Bài Ca Hoa Gió
Cánh Thiên Không
Cấu Trúc Hỗn Độn
Cấu Trúc Hỗn Độn2
RarstrRarstr
Kiếm Lữ Hành
Kiếm Tế Lễ
Con Thoi Chu Sa
Nanh Sói
Lời Thề Tự Do Cổ Xưa
Kiếm Bạch Thiết
Đại Kiếm Tây Phong
Đại Kiếm Tông Thất
Đường Cùng Của Sói
Thương Tân Thủ
Thương Sắt
Thương Tây Phong
Xương Sống Thiên Không
Tiểu Thuyết Dị Giới
Mảnh Chương Tế Lễ
Trái Chịu Lạnh
Điển Tích Tây Phong
Cung Phản Khúc
Cung Tây Phong
Trường Cung Tông Thất
Thợ Săn Hẻm Tối
Cung Amos
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton