Bow

Weapons

IconNameRarityAtkSubValueWeapon AffixAscension Materials
Cung Săn Bắn
Cung Săn Bắn1
Rarstr
23.25
Răng Sữa Sói Bão
Cành Cây Địa Mạch
Ấn Quạ Tầm Bảo
Cung Săn Bắn Tôi Luyện
Cung Săn Bắn Tôi Luyện2
RarstrRarstr
32.93
Răng Sữa Sói Bão
Cành Cây Địa Mạch
Ấn Quạ Tầm Bảo
Cung Lông Quạ
Cung Lông Quạ3
RarstrRarstrRarstr
39.88EM20.4Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Thủy hoặc Hỏa tăng 12%.
Ngói Vỡ Tháp Cô Vương
Sừng Nặng
Mũi Tên Chắc Chắn
Lời Thề Xạ Thủ Thần
Lời Thề Xạ Thủ Thần3
RarstrRarstrRarstr
38.74CrD%10.2%Tăng 24% sát thương tạo thành với điểm yếu.
Răng Sữa Sói Bão
Cành Cây Địa Mạch
Dịch Slime
Cung Phản Khúc
Cung Phản Khúc3
RarstrRarstrRarstr
37.61HP%10.21%Khi đánh bại kẻ địch, hồi 8% HP.
Xiềng Xích Đấu Sĩ Nanh Sư Tử
Cấu Trúc Hỗn Độn
Bản Vẽ Hướng Dẫn
Nỏ Kéo
Nỏ Kéo3
RarstrRarstrRarstr
37.61CrR%6.8%Khi đánh thường hoặc trọng kích, nếu mũi tên bắn trúng kẻ địch trong 0.3s sau khi phóng, sát thương tạo thành sẽ tăng 36%; Nếu không, sát thương tạo thành giảm 10%.
Ánh Sáng Rừng Băng Giá
Dao Săn Bắt
Mặt Nạ Vỡ
Tín Sứ
Tín Sứ3
RarstrRarstrRarstr
39.88CrD%6.8%Nếu trọng kích đánh trúng điểm yếu, sẽ tạo thành thêm sát thương bằng 100% tấn công, sát thương này chắc chắn bạo kích. Mỗi 10s chỉ có hiệu quả 1 lần.
Diên Đơn Biển Sương Mù
Phấn Hoa Hư Vô
Ấn Quạ Tầm Bảo
Cung Hắc Đàn
Cung Hắc Đàn3
RarstrRarstrRarstr
38.74Atk%7.66%Sát thương gây ra tăng 40% đối với kẻ địch thuộc cơ quan di tích
Mora
Cung Tây Phong
Cung Tây Phong4
RarstrRarstrRarstrRarstr
41.07ER%13.33%Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.
Xiềng Xích Đấu Sĩ Nanh Sư Tử
Cấu Trúc Hỗn Độn
Mật Hoa Lừa Dối
Tuyệt Huyền
Tuyệt Huyền4
RarstrRarstrRarstrRarstr
42.4EM36Tăng 24% sát thương kỹ năng Nguyên Tố và kỹ năng nộ.
Ngói Vỡ Tháp Cô Vương
Sừng Nặng
Mũi Tên Chắc Chắn
items per Page
PrevNext

Test Weapons

IconNameRarityAtkSubValueWeapon AffixAscension Materials
Rồng Kunwu
Rồng Kunwu5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
45.94
Ngói Vỡ Tháp Cô Vương
Sừng Nặng
Mũi Tên Chắc Chắn
Cung Huyền Lê
Cung Huyền Lê5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
45.94
Ngói Vỡ Tháp Cô Vương
Sừng Nặng
Mũi Tên Chắc Chắn
Gương Vỡ
Gương Vỡ5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
42.74
Ngói Vỡ Tháp Cô Vương
Sừng Nặng
Mũi Tên Chắc Chắn
(test)穿模测试1
Rarstr
9.9
Ngói Vỡ Tháp Cô Vương
Sừng Nặng
Mũi Tên Chắc Chắn
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton