Ánh Sáng Ban Trưa

Ánh Sáng Ban Trưa
Ánh Sáng Ban TrưaNameÁnh Sáng Ban Trưa
Amount of Achievements12
Reward
Inazuma - Tokoyo1
Inazuma - Tokoyo
IconNameDescriptionShownRewardVer
"...Nào Biết Màn Đêm..."Thắp sáng bản đồ Enkanomiya.
Nguyên Thạch5
2.4
Quyền Năng Tokoyo
Quyền Năng TokoyoMở khóa toàn bộ điểm dịch chuyển ở Enkanomiya.
Nguyên Thạch5
2.4
Chỉ Dẫn Của Phosphoros
Chỉ Dẫn Của PhosphorosĐuổi theo 6 tiên linh và thắp sáng Đài Tiên Linh ở Enkanomiya.
Nguyên Thạch5
2.4
Chỉ Dẫn Của Phosphoros
Chỉ Dẫn Của PhosphorosĐuổi theo 15 tiên linh và thắp sáng Đài Tiên Linh ở Enkanomiya.
Nguyên Thạch10
2.4
Chỉ Dẫn Của Phosphoros
Chỉ Dẫn Của PhosphorosĐuổi theo 30 tiên linh và thắp sáng Đài Tiên Linh ở Enkanomiya.
Nguyên Thạch20
2.4
Báu Vật Của Hesperus
Báu Vật Của HesperusMở 40 rương báu ở Enkanomiya.
Nguyên Thạch5
2.4
Báu Vật Của Hesperus
Báu Vật Của HesperusMở 80 rương báu ở Enkanomiya.
Nguyên Thạch10
2.4
Báu Vật Của Hesperus
Báu Vật Của HesperusMở 160 rương báu ở Enkanomiya.
Nguyên Thạch20
2.4
Thời Khắc Của Kairos
Thời Khắc Của KairosTại Enkanomiya, hoàn thành 3 khiêu chiến cơ quan Đại Thế Giới trong thời gian quy định.
Nguyên Thạch5
2.4
Thời Khắc Của Kairos
Thời Khắc Của KairosTại Enkanomiya, hoàn thành 6 khiêu chiến cơ quan Đại Thế Giới trong thời gian quy định.
Nguyên Thạch10
2.4
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton