Cấp Bài Thủ

Cấp Bài Thủ
Cấp Bài ThủNameCấp Bài Thủ
Currency
EXP Bài Thủ
EXP Bài Thủ
DescriptionGiới Thiệu Quy Tắc
Người chơi có thể thông qua thách đấu với khách mời mỗi tuần hoặc khiêu chiến đại thế giới để nhận EXP Bài Thủ, nâng cấp bài thủ.
Tăng cấp bài thủ sẽ mở khóa tính năng Khiêu Chiến Quán Rượu, khiêu chiến nhiều người chơi, mua Mặt Bài Kỳ Ảo, đồng thời có thể khiêu chiến với càng nhiều bài thủ trong đại thế giới.
Khi bài thủ đạt cấp 2, 4, 6, 9, đồng thời đủ điểm kinh nghiệm để tăng đến cấp sau, sẽ nhận được nhiệm vụ đột phá bài thủ. Sau khi hoàn thành ván bài thí luyện của nhiệm vụ đột phá cấp bài thủ tại chỗ Tiểu Hoàng Tử ở Quán Rượu Đuôi Mèo, người chơi mới có thể tiếp tục nâng giới hạn cấp bài thủ.

Levels

LvReqRewardAdditional Reward
1
Nguyên Thạch60
Nguyên Thạch
Thư Mời Quyết Đấu1
Thư Mời Quyết Đấu
Xu May Mắn500
Xu May Mắn
Mở khóa Mời Quyết Đấu
Mở khóa Quyết Đấu Co-Op cùng thế giới
Mở khóa Cửa Hàng Thẻ Bài
Mở khóa Sổ Tay Bài Thủ
Mondstadt mở thêm khiêu chiến mới
2
EXP Bài Thủ300
Nguyên Thạch60
Nguyên Thạch
Thư Mời Quyết Đấu1
Thư Mời Quyết Đấu
Mondstadt1
Mondstadt
Mở khóa Khiêu Chiến Khách Mỗi Tuần
Mondstadt mở thêm khiêu chiến mới
3
EXP Bài Thủ750
Nguyên Thạch60
Nguyên Thạch
Thư Mời Quyết Đấu1
Thư Mời Quyết Đấu
Liyue1
Liyue
Mở khóa ô bài mới
Mở Khiêu Chiến Quán Rượu mới
Liyue mở thêm khiêu chiến mới
4
EXP Bài Thủ950
Nguyên Thạch60
Nguyên Thạch
Thư Mời Quyết Đấu1
Thư Mời Quyết Đấu
Liyue1
Liyue
Có thể ghép đấu tại Bảng Mời
Mở Khiêu Chiến Quán Rượu mới
Liyue mở thêm khiêu chiến mới
5
EXP Bài Thủ1300
Nguyên Thạch60
Nguyên Thạch
Thư Mời Quyết Đấu1
Thư Mời Quyết Đấu
Inazuma1
Inazuma
Mở khóa ô bài mới
Mở Khiêu Chiến Quán Rượu mới
Inazuma mở thêm khiêu chiến mới
6
EXP Bài Thủ1450
Nguyên Thạch60
Nguyên Thạch
Thư Mời Quyết Đấu1
Thư Mời Quyết Đấu
Inazuma1
Inazuma
Mở Khiêu Chiến Quán Rượu mới
Inazuma mở thêm khiêu chiến mới
7
EXP Bài Thủ1600
Nguyên Thạch60
Nguyên Thạch
Thư Mời Quyết Đấu1
Thư Mời Quyết Đấu
Sumeru1
Sumeru
Mở khóa ô bài mới
Mở Khiêu Chiến Quán Rượu mới
Sumeru mở thêm khiêu chiến mới
8
EXP Bài Thủ1750
Nguyên Thạch60
Nguyên Thạch
Thư Mời Quyết Đấu1
Thư Mời Quyết Đấu
Sumeru1
Sumeru
Mở Khiêu Chiến Quán Rượu mới
Sumeru mở thêm khiêu chiến mới
9
EXP Bài Thủ1900
Nguyên Thạch60
Nguyên Thạch
Mặt Bài Kỳ Ảo Trống Rỗng1
Mặt Bài Kỳ Ảo Trống Rỗng
Thư Mời Quyết Đấu1
Thư Mời Quyết Đấu
Sumeru mở thêm khiêu chiến mới
10
EXP Bài Thủ2450
Nguyên Thạch60
Nguyên Thạch
Mặt Bài Kỳ Ảo Trống Rỗng1
Mặt Bài Kỳ Ảo Trống Rỗng
Huyền Thoại1
Huyền Thoại
Mở khóa ô bài mới
Mở thêm khiêu chiến mới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton