Thất Thiên Thần Tượng – Thủy

Thất Thiên Thần Tượng - Thủy
Thất Thiên Thần Tượng - ThủyNameThất Thiên Thần Tượng - Thủy
Currency
Thủy Thần Đồng
Thủy Thần Đồng
DescriptionTượng thần khổng lồ trấn tại các vùng nước ở Fontaine, nghe nói được tạo theo hình tượng của Thủy Thần. "Luật pháp phải giống như tòa thành lớn đứng phía trên mọi dòng nước, cho dù tội ác là cơn hồng thủy, cũng không thể nào làm nó sụp đổ". Trật tự và bình đẳng đang bao trùm lấy vương quốc của vị thần chính nghĩa, cũng giống như tượng thần đang im lặng nhìn xuống nước và đất của Fontaine.

3 responses to “Thất Thiên Thần Tượng - Thủy”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton