Sumeru – Sa Mạc Dát Vàng (I)

Sumeru - Sa Mạc Dát Vàng (I)
Sumeru - Sa Mạc Dát Vàng (I)NameSumeru - Sa Mạc Dát Vàng (I)
Amount of Achievements13
Reward
Sumeru - Giẫm Chân Lên Cát1
Sumeru - Giẫm Chân Lên Cát
IconNameDescriptionShownRewardVer
Thám Hiểm Đại Lục - Giấc Mộng Biển Cát I
Thám Hiểm Đại Lục - Giấc Mộng Biển Cát IThắp sáng bản đồ Biển Cát Trụ Cột, Khu Xói Mòn Gió Nổi, Khu Xói Mòn Gió Lặng trong khu vực Sumeru.
Nguyên Thạch5
3.1.0
Vượt Qua Bão Cát Và Ảo Ảnh I
Vượt Qua Bão Cát Và Ảo Ảnh IMở khóa tất cả điểm dịch chuyển ở Biển Cát Trụ Cột, Khu Xói Mòn Gió Nổi, Khu Xói Mòn Gió Lặng trong khu vực Sumeru.
Nguyên Thạch5
3.1.0
Thánh Đường Hành Hương - Giấc Mộng Biển Cát I
Thánh Đường Hành Hương - Giấc Mộng Biển Cát IMở khóa tất cả phong ấn Đền Địa Linh của Biển Cát Trụ Cột, Khu Xói Mòn Gió Nổi, Khu Xói Mòn Gió Lặng trong khu vực Sumeru.
Nguyên Thạch10
3.1.0
Người Dẫn Đường Đại Mạc I
Người Dẫn Đường Đại Mạc IĐuổi theo 10 tiên linh và thắp sáng Đài Tiên Linh ở Biển Cát Trụ Cột, Khu Xói Mòn Gió Nổi, Khu Xói Mòn Gió Lặng.
Nguyên Thạch5
3.1.0
Người Dẫn Đường Đại Mạc I
Người Dẫn Đường Đại Mạc IĐuổi theo 20 tiên linh và thắp sáng Đài Tiên Linh ở Biển Cát Trụ Cột, Khu Xói Mòn Gió Nổi, Khu Xói Mòn Gió Lặng.
Nguyên Thạch10
3.1.0
Người Dẫn Đường Đại Mạc I
Người Dẫn Đường Đại Mạc IĐuổi theo 40 tiên linh và thắp sáng Đài Tiên Linh ở Biển Cát Trụ Cột, Khu Xói Mòn Gió Nổi, Khu Xói Mòn Gió Lặng.
Nguyên Thạch20
3.1.0
Thợ Săn Kho Báu Sa Mạc I
Thợ Săn Kho Báu Sa Mạc IMở 60 rương ở Biển Cát Trụ Cột, Khu Xói Mòn Gió Nổi, Khu Xói Mòn Gió Lặng.
Nguyên Thạch5
3.1.0
Thợ Săn Kho Báu Sa Mạc I
Thợ Săn Kho Báu Sa Mạc IMở 120 rương ở Biển Cát Trụ Cột, Khu Xói Mòn Gió Nổi, Khu Xói Mòn Gió Lặng.
Nguyên Thạch10
3.1.0
Thợ Săn Kho Báu Sa Mạc I
Thợ Săn Kho Báu Sa Mạc IMở 240 rương ở Biển Cát Trụ Cột, Khu Xói Mòn Gió Nổi, Khu Xói Mòn Gió Lặng.
Nguyên Thạch20
3.1.0
Nhà Mạo Hiểm Sa Mạc I
Nhà Mạo Hiểm Sa Mạc ITại Biển Cát Trụ Cột, Khu Xói Mòn Gió Nổi, Khu Xói Mòn Gió Lặng hoàn thành 10 khiêu chiến cơ quan Đại Thế Giới trong thời gian quy định.
Nguyên Thạch5
3.1.0
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton