Chuyện Kể Nơi Cảng Đá – Phần I

Chuyện Kể Nơi Cảng Đá - Phần I
Chuyện Kể Nơi Cảng Đá - Phần INameChuyện Kể Nơi Cảng Đá - Phần I
Amount of Achievements3
Reward
Thành tựu - Cánh quạt1
Thành tựu - Cánh quạt
IconNameDescriptionShownRewardVer
Câu chuyện Đế Quân
Câu chuyện Đế QuânThu thập tất cả các câu chuyện liên quan đến Nham Vương Đế Quân được nhắc đến trong "Nham Du Ký".
Nguyên Thạch5
1.2
Nhà Lữ Hành xin hãy dừng chân...
Nhà Lữ Hành xin hãy dừng chân...Nghe hết "Tài Vũ Thanh" ở "Hồi Sau Sẽ Rõ".
Nguyên Thạch5
1.2
Hãy nghe tôi nói.
Hãy nghe tôi nói.Nghe hết "Hải Sơn Lục Vân Ký" tại "Hồi Sau Sẽ Rõ".
Nguyên Thạch5
1.2
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton