Bằng Chứng Mạo Hiểm: Chương 9

Bằng Chứng Mạo Hiểm
Bằng Chứng Mạo HiểmNameBằng Chứng Mạo Hiểm
TitleChương 9
Prev ChapterBằng Chứng Mạo Hiểm: Chương 8

Reward

IconNameRarityFamilyAmount
Giác Đấu Sĩ Trở Về
Giác Đấu Sĩ Trở Về5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
Artifact Piece, Plume of Deathx 1
Kinh Nghiệm Anh Hùng
Kinh Nghiệm Anh Hùng4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Character Ascension Item, Character EXP Itemx 6
Mora
Mora3
RarstrRarstrRarstr
Currencyx 50000
Nguyên Thạch
Nguyên Thạch5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
Currencyx 150
items per Page
PrevNext

Objectives

IconObjectivesProgressReward
Một mình vượt ải Hồi Ức: Tiếng gào thét như vũ bão của rồng III0 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Kinh Nghiệm Anh Hùng5
Mở khóa 18 Đền Địa Linh0 / 18
EXP Mạo Hiểm100
Nhựa Dễ Vỡ1
Vượt La Hoàn Thâm Cảnh 6-30 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Mối Duyên Tương Ngộ1
Đột phá 3 Nhân Vật lên cấp 50 / 3
EXP Mạo Hiểm100
Kinh Nghiệm Anh Hùng5
Tăng 1 Nhân Vật lên cấp 800 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Kinh Nghiệm Anh Hùng5
Trang bị bộ Thánh Di Vật 5 sao và kích hoạt hiệu quả bộ 4 món cho 2 nhân vật cùng lúc0 / 2
EXP Mạo Hiểm100
Mora50000
Cường hóa 8 Thánh Di Vật 5 sao lên cấp 200 / 8
EXP Mạo Hiểm100
Nón Giác Đấu Sĩ1
Đột phá 3 vũ khí bất kỳ lên cấp 50 / 3
EXP Mạo Hiểm100
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Cường hóa 1 Vũ Khí lên cấp 800 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Tích lũy dùng 500 Ấn Phong0 / 500
EXP Mạo Hiểm100
Mora50000
Tích lũy dùng 500 Ấn Nham0 / 500
EXP Mạo Hiểm100
Mora50000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton