Bộ Quà Tặng

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Phòng Thơ Ca Trầm Tư
Phòng Thơ Ca Trầm Tư1
Rarstr
960 
Độ Tín Nhiệm0
1947 (1527)0.49 (0.63)Indoor2.8.0-
Phòng Tiếng Gió Thì Thầm
Phòng Tiếng Gió Thì Thầm1
Rarstr
900 
Độ Tín Nhiệm0
1864 (1507)0.48 (0.6)Indoor2.8.0-
Phòng Sách Phi Vân
Phòng Sách Phi Vân1
Rarstr
870 
Độ Tín Nhiệm0
1973 (1685)0.44 (0.52)Indoor2.8.0-
Yên Hà Nhập Mộng Các
Yên Hà Nhập Mộng Các1
Rarstr
810 
Độ Tín Nhiệm0
1390 (1130)0.58 (0.72)Indoor2.8.0-
Viện Nghiên Cứu Bí Thuật
Viện Nghiên Cứu Bí Thuật1
Rarstr
870 
Độ Tín Nhiệm0
1891 (1464)0.46 (0.59)Indoor2.8.0-
Khói Bếp Lam Chiều
Khói Bếp Lam Chiều1
Rarstr
570 
Độ Tín Nhiệm0
1914 (1105)0.3 (0.52)Indoor2.8.0-
Giấc Mộng Êm Đềm
Giấc Mộng Êm Đềm1
Rarstr
600 
Độ Tín Nhiệm0
1337 (1071)0.45 (0.56)Indoor2.2
Thiên Chấn Trí Nghiệp
Thiên Chấn Trí Nghiệp1
Rarstr
870 
Độ Tín Nhiệm0
1289 (1004)0.67 (0.87)Indoor2.2
Thư Xá Trầm Mặc
Thư Xá Trầm Mặc1
Rarstr
840 
Độ Tín Nhiệm0
1558 (1203)0.54 (0.7)Indoor2.2
Phòng Trà Đậm Hương Phong
Phòng Trà Đậm Hương Phong1
Rarstr
630 
Độ Tín Nhiệm0
1441 (1084)0.44 (0.58)Indoor2.2
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton