World Quests (Series)

IconNameTitleRewards
Tế Lễ Anh Đào Thần
Tế Lễ Anh Đào Thầnn/a
EXP Mạo Hiểm1450
Nguyên Thạch170
Kinh Nghiệm Anh Hùng11
Ma Khoáng Tinh Đúc14
Mora130K
Vực Tắm Trăng
Vực Tắm Trăngn/a
EXP Mạo Hiểm1300
Nguyên Thạch160
Kinh Nghiệm Anh Hùng14
Mora125K
Ma Khoáng Tinh Đúc6
Chuyến Săn Sấm Seirai
Chuyến Săn Sấm Seirain/a
EXP Mạo Hiểm1200
Nguyên Thạch150
Kinh Nghiệm Anh Hùng13
Mora55000
Câu Chuyện Tatara
Câu Chuyện Tataran/a
EXP Mạo Hiểm1700
Nguyên Thạch220
Kinh Nghiệm Anh Hùng7
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Mora225K
Ghế Gỗ Mơ Mộng1
Di Sản Orobashi
Di Sản Orobashin/a
EXP Mạo Hiểm1550
Nguyên Thạch210
Kinh Nghiệm Anh Hùng18
Mora170K
Bản Vẽ: Giáo Thập Tự Kitain1
Nhật Ký Hành Trình Của Biển Sương Mù
Nhật Ký Hành Trình Của Biển Sương Mùn/a
EXP Mạo Hiểm1600
Nguyên Thạch180
Kinh Nghiệm Anh Hùng16
Mora160K
Ma Khoáng Tinh Đúc20
Hành Trình Bên Trong Vực Đá Sâu
Hành Trình Bên Trong Vực Đá Sâun/a
EXP Mạo Hiểm2150
Nguyên Thạch270
Mora210K
Kinh Nghiệm Anh Hùng20
Quặng Lưu Minh1
Ma Khoáng Tinh Đúc24
Sớm Chiều Nơi Vương Quốc Đêm Trắng
Sớm Chiều Nơi Vương Quốc Đêm Trắngn/a
EXP Mạo Hiểm500
Nguyên Thạch70
Kinh Nghiệm Anh Hùng6
Mora50000
Thẻ Ngự Thần Đặc Biệt
Thẻ Ngự Thần Đặc Biệtn/a
EXP Mạo Hiểm1000
Nguyên Thạch120
Kinh Nghiệm Anh Hùng9
Mora90000
Ma Khoáng Tinh Đúc12
Bí Mật Của Erebos
Bí Mật Của Erebosn/a
EXP Mạo Hiểm350
Nguyên Thạch40
Kinh Nghiệm Anh Hùng3
Mora30000
Ma Khoáng Tinh Đúc6
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton