Artifact Domains

IconNameMonstersReward
Vườn Mùa Hè
Vườn Mùa Hè
Slime Băng
Slime Băng Lớn
Slime Thủy Lớn
Hilichurl Khiên Gỗ
Pháp Sư Vực Sâu Băng
Slime Lôi
Slime Lôi Lớn
Slime Lôi Biến Dị
Fatui - Thuật Sĩ Cicin Lôi
Slime Thủy
Phù Thủy Hilichurl Thủy
Pháp Sư Vực Sâu Thủy
EXP Mạo Hiểm100
Mora1525
EXP Yêu Thích15
Nhà Mạo Hiểm
Trái Tim Hành Giả
Nhà Mạo Hiểm
Như Sấm Thịnh Nộ
Tôn Giả Trầm Lặng
Trái Tim Hành Giả
Như Sấm Thịnh Nộ
Tôn Giả Trầm Lặng
Thung Lũng Ký Ức
Thung Lũng Ký Ức
Đạo Bảo Đoàn - Băng Dược Sư
Đạo Bảo Đoàn - Tạp Vụ
Đạo Bảo Đoàn - Kẻ Đào Mộ
Đạo Bảo Đoàn - Thanh Niên Trên Biển
Đạo Bảo Đoàn - Võ Sĩ
Fatui - Người Xử Lý Nợ Hỏa
Đạo Bảo Đoàn - Trinh Sát
Đạo Bảo Đoàn - Hỏa Dược Sư
Đạo Bảo Đoàn - Thủy Dược Sư
Đạo Bảo Đoàn - Kẻ Phá Hủy
Fatui - Thuật Sĩ Cicin Lôi
Đạo Bảo Đoàn - Lôi Dược Sư
EXP Mạo Hiểm100
Mora1700
EXP Yêu Thích15
Thầy Thuốc
Kỳ Tích
Thầy Thuốc
Bóng Hình Màu Xanh
Thiếu Nữ Đáng Yêu
Kỳ Tích
Bóng Hình Màu Xanh
Thiếu Nữ Đáng Yêu
Cô Vân Lăng Tiêu
Cô Vân Lăng Tiêu
Slime Thủy
Slime Thủy Lớn
Pháp Sư Vực Sâu Thủy
Slime Hỏa
Slime Hỏa Lớn
Pháp Sư Vực Sâu Hỏa
Slime Băng
Slime Băng Lớn
Pháp Sư Vực Sâu Băng
Hilichurl Chiến Sĩ
Phù Thủy Hilichurl Thủy
Thủ Vệ Di Tích
Thợ Săn Di Tích
EXP Mạo Hiểm100
Mora1525
EXP Yêu Thích15
Vật May Mắn
Trái Tim Dũng Sĩ
Vật May Mắn
Phiến Đá Lâu Đời
Sao Băng Bay Ngược
Trái Tim Dũng Sĩ
Phiến Đá Lâu Đời
Sao Băng Bay Ngược
Mật Cung Vô Vọng
Mật Cung Vô Vọng
Slime Lôi Lớn
Slime Lôi Biến Dị
Slime Thủy
Slime Thủy Lớn
Slime Hỏa Lớn
Bạo Đồ Hilichurl Búa Lửa
Pháp Sư Vực Sâu Hỏa
Hilichurl Chiến Sĩ
Fatui - Thuật Sĩ Cicin Lôi
EXP Mạo Hiểm100
Mora1850
EXP Yêu Thích15
Trái Tim Thủ Hộ
Võ Nhân
Diệm Liệt Ma Nữ Cháy Rực
Hiền Nhân Bốc Lửa
Trái Tim Thủ Hộ
Võ Nhân
Diệm Liệt Ma Nữ Cháy Rực
Hiền Nhân Bốc Lửa
Hoa Trì Nham Khúc
Hoa Trì Nham Khúc
Pháp Sư Vực Sâu Hỏa
Pháp Sư Vực Sâu Băng
Pháp Sư Vực Sâu Thủy
EXP Mạo Hiểm100
Mora2025
EXP Yêu Thích20
Con Bạc
Học Sĩ
Kỵ Sĩ Đạo Nhuốm Máu
Nghi Thức Tông Thất Cổ
Con Bạc
Học Sĩ
Kỵ Sĩ Đạo Nhuốm Máu
Nghi Thức Tông Thất Cổ
Đỉnh Vindagnyr
Đỉnh Vindagnyr
Slime Băng
Slime Băng Lớn
Bạo Đồ Hilichurl Khiên Băng
Hilichurl Đạn Băng
Pháp Sư Vực Sâu Băng
Vua Giáp Băng Hilichurl
EXP Mạo Hiểm100
Mora1850
EXP Yêu Thích15
Trái Tim Thủ Hộ
Con Bạc
Dũng Sĩ Trong Băng Giá
Trái Tim Trầm Luân
Trái Tim Thủ Hộ
Con Bạc
Dũng Sĩ Trong Băng Giá
Trái Tim Trầm Luân
Bảo Vệ Sườn Núi
Bảo Vệ Sườn Núi
Slime Hỏa
Slime Hỏa Lớn
Hilichurl Tiên Phong
Bạo Đồ Hilichurl Búa Lửa
Bạo Đồ Hilichurl Khiên Đá
Rồng Đất Nham
EXP Mạo Hiểm100
Mora1850
EXP Yêu Thích15
Trái Tim Dũng Sĩ
Võ Nhân
Thiên Nham Vững Chắc
Lửa Trắng Xám
Trái Tim Dũng Sĩ
Võ Nhân
Thiên Nham Vững Chắc
Lửa Trắng Xám
Sân Vườn Momiji
Sân Vườn Momiji
Hilichurl Tiên Phong
Hilichurl Đạn Lôi
Hilichurl Lôi Tiễn
Slime Lôi
Bạo Đồ Hilichurl Búa Lôi
Slime Lôi Lớn
Slime Lôi Biến Dị
Pháp Sư Vực Sâu Lôi
Vua Giáp Lôi Hilichurl
EXP Mạo Hiểm100
Mora1850
EXP Yêu Thích15
Trái Tim Hành Giả
Kỳ Tích
Dòng Hồi Ức Bất Tận
Dấu Ấn Ngăn Cách
Trái Tim Hành Giả
Kỳ Tích
Dòng Hồi Ức Bất Tận
Dấu Ấn Ngăn Cách
Đại Sảnh Ngủ Say
Đại Sảnh Ngủ Say
Bạo Đồ Hilichurl Búa Lôi
Slime Thủy Lớn
Slime Thủy
Hilichurl Lôi Tiễn
Hilichurl Tiên Phong
Thể Lôi - Chó Săn Ma Vật
Thể Lôi - Ma Thú Con
EXP Mạo Hiểm100
Mora1850
EXP Yêu Thích15
Trái Tim Thủ Hộ
Trái Tim Dũng Sĩ
Giấc Mộng Phù Hoa
Xà Cừ Đại Dương
Trái Tim Thủ Hộ
Trái Tim Dũng Sĩ
Giấc Mộng Phù Hoa
Xà Cừ Đại Dương
Vực Sâu Nham Thạch
Vực Sâu Nham Thạch
Thủ Vệ Di Tích
Tiên Phong Di Tích
Trinh Sát Di Tích
Tuần Tra Di Tích
Cần Cẩu Di Tích
EXP Mạo Hiểm100
Mora1850
EXP Yêu Thích15
Võ Nhân
Con Bạc
Thần Sa Vãng Sinh Lục
Dư Âm Tế Lễ
Võ Nhân
Con Bạc
Thần Sa Vãng Sinh Lục
Dư Âm Tế Lễ
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton