Thất Thánh Triệu Hồi: Vòng một

Thất Thánh Triệu Hồi
Thất Thánh Triệu HồiNameThất Thánh Triệu Hồi
TitleVòng một
Next ChapterThất Thánh Triệu Hồi: Vòng Hai

Reward

IconNameRarityFamilyAmount
Nguyên Thạch
Nguyên Thạch5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
Currencyx 60
Xu May Mắn
Xu May Mắn3
RarstrRarstrRarstr
x 500
Mặt Bài Kỳ Ảo Trống Rỗng
Mặt Bài Kỳ Ảo Trống Rỗng4
RarstrRarstrRarstrRarstr
x 1
items per Page
PrevNext

Objectives

IconObjectivesProgressReward
Mua 5 thẻ bài tại Cửa Hàng Thẻ Bài0 / 5
Bánh Khoai Tây Mondstadt1
Tích lũy nhận được 1000 Xu May Mắn0 / 1000
Bánh Khoai Tây Mondstadt1
Mua 1 Thư Mời Quyết Đấu tại Cửa Hàng Thẻ Bài0 / 1
Đồng Đội Tốt Nhất!1
Tích lũy hoàn thành 20 mục tiêu khiêu chiến bài thủ Đại Thế Giới0 / 20
Xu May Mắn500
Hoàn thành 1 lần khiêu chiến khách đến quán rượu0 / 1
Xu May Mắn500
Thiết kế và lưu hai bộ bài có thể xuất chiến trong Hộp Bài Thần Bí0 / 1
Xu May Mắn500
Mua 5 thẻ bài tại Cửa Hàng Thẻ Bài0 / 5
Bánh Khoai Tây Mondstadt1
Tích lũy nhận được 3000 Xu May Mắn0 / 3000
Bánh Khoai Tây Mondstadt1

3 responses to “Thất Thánh Triệu Hồi: Vòng một”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton