Thất Thánh Triệu Hồi: Vòng Hai

Thất Thánh Triệu Hồi
Thất Thánh Triệu HồiNameThất Thánh Triệu Hồi
TitleVòng Hai
Prev ChapterThất Thánh Triệu Hồi: Vòng một
Next ChapterThất Thánh Triệu Hồi: Vòng Ba

Reward

IconNameRarityFamilyAmount
Nguyên Thạch
Nguyên Thạch5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
Currencyx 60
Xu May Mắn
Xu May Mắn3
RarstrRarstrRarstr
x 1000
Mặt Bài Kỳ Ảo Trống Rỗng
Mặt Bài Kỳ Ảo Trống Rỗng4
RarstrRarstrRarstrRarstr
x 1
items per Page
PrevNext

Objectives

IconObjectivesProgressReward
Thu thập 70 thẻ bài0 / 70
Paimon1
Tích lũy nhận được 3000 Xu May Mắn0 / 3000
Một Ném Càn Khôn1
Nhận 10 Thẻ Nhân Vật0 / 10
Một Ném Càn Khôn1
Tích lũy hoàn thành 40 mục tiêu khiêu chiến bài thủ Đại Thế Giới0 / 40
Xu May Mắn700
Hoàn thành 3 lần khiêu chiến khách đến quán rượu0 / 3
Xu May Mắn700
Chia sẻ 1 lần bộ bài mình thiết kế0 / 1
Xu May Mắn700
Tích lũy nhận được 10.000 Xu May Mắn0 / 10000
Một Ném Càn Khôn1
Mua 10 thẻ bài tại Cửa Hàng Thẻ Bài0 / 10
Xu May Mắn700
Hoàn thành nhiệm vụ đột phá cấp bài thủ để tăng cấp bài thủ lên cấp 30 / 1
Xu May Mắn700

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton