Cơ Quan Động Tiên

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Hoa Tốc Âm - Giai Điệu Đặc Biệt
Hoa Tốc Âm - Giai Điệu Đặc Biệt4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
340 (340)0.26 (0.26)Exterior
Mảnh Sắt Trắng8
+
Vải Vóc8
+
16h
2.8
Cơ Quan Giải Trí - Tubby Nhảy Nhảy
Cơ Quan Giải Trí - Tubby Nhảy Nhảy4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
200 (200)0.45 (0.45)Exterior
Vải Vóc6
+
Mảnh Sắt Trắng6
+
16h
3.5.0
Cơ Quan Giải Trí - Chubby Nhảy Nhảy
Cơ Quan Giải Trí - Chubby Nhảy Nhảy4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
200 (200)0.45 (0.45)Exterior
Vải Vóc6
+
Mảnh Sắt Trắng6
+
16h
3.5.0
Cơ Quan Giải Trí - Tubby Phù Phù
Cơ Quan Giải Trí - Tubby Phù Phù4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
255 (255)0.35 (0.35)Exterior
Mảnh Sắt6
+
Mảnh Sắt Trắng6
+
16h
3.7.0
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton