Tủ

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Kệ Hàng Gỗ Sam Đơn Giản
Kệ Hàng Gỗ Sam Đơn Giản3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
254 (191)0.24 (0.31)Indoor
Gỗ Sam12
+
14h
2.8.0-
Tủ Gỗ Sam Dạng Kết Hợp
Tủ Gỗ Sam Dạng Kết Hợp3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
338 (254)0.18 (0.24)Indoor
Gỗ Sam12
+
14h
2.8.0-
Tủ Gỗ Sam Cổ Điển
Tủ Gỗ Sam Cổ Điển3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (64)0.71 (0.94)Indoor
Gỗ Sam12
+
14h
2.8.0-
Tủ Áo Gỗ Hoa To
Tủ Áo Gỗ Hoa To3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (64)0.71 (0.94)Indoor
Gỗ Hoa12
+
14h
2.8.0-
Tủ Áo Vân Vàng Gỗ Khước Sa
Tủ Áo Vân Vàng Gỗ Khước Sa3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (64)0.71 (0.94)Indoor
Gỗ Khước Sa12
+
Thuốc Nhuộm Lam3
+
Thuốc Nhuộm Đỏ3
+
14h
2.8.0-
Kệ Nhà Bếp Gỗ Thùy Hương
Kệ Nhà Bếp Gỗ Thùy Hương3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm30
70 (70)0.29 (0.29)Exterior, Indoor
Gỗ Thùy Hương10
+
4h
2.8.0-
Tủ Khổng Tước
Tủ Khổng Tước "Bangaku"3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
254 (191)0.24 (0.31)Indoor
Gỗ Khổng Tước6
+
Vải Vóc6
+
14h
2.2
Tủ Bếp Khổng Tước
Tủ Bếp Khổng Tước "Fusen"3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
169 (127)0.36 (0.47)Indoor
Gỗ Khổng Tước6
+
Vải Vóc6
+
14h
2.2
Tủ Áo
Tủ Áo "Ẩn Hiện" Gỗ Mơ Mộng3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (64)0.71 (0.94)Indoor
Gỗ Mơ Mộng12
+
14h
2.2
Kệ Gỗ Sáng
Kệ Gỗ Sáng3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
86 (65)0.7 (0.92)Indoor
Gỗ Sáng12
+
14h
3.0
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton