Elemental Reactions

IconNameDescriptionVer
Gán Ấn Nguyên Tố thủyTrong một vài điều kiện hoặc đòn tấn công có kèm thuộc tính Nguyên Tố, có thể khiến sinh vật bị gán ấn Nguyên Tố Thủy. Khi kết hợp với các Nguyên Tố khác sẽ tạo ra "Phản Ứng Nguyên Tố"...1.3
Gán Ấn Nguyên Tố BăngKhi bị đòn tấn công "Nguyên Tố Băng" đánh trúng, sẽ gán thuộc tính Ấn Nguyên Tố Băng. Đồng thời giảm tốc độ di chuyển. Khi kết hợp với các Nguyên Tố khác, có thể xảy ra "Phản Ứng Nguyên Tố"...1.3
Gán Ấn Nguyên Tố HỏaĐòn tấn công thuộc tính "Nguyên Tố Hỏa" có thể khiến sinh vật bị gán ấn Nguyên Tố Hỏa. Nguyên tố hỏa kết hợp với các Nguyên Tố khác, có thể xảy ra "Phản Ứng Nguyên Tố"...1.3
Phản ứng Nguyên Tố: Đóng băngNguyên tố Băng và nguyên tố Thủy kết hợp với nhau sẽ gây ra phản ứng đóng băng... Sinh vật bị đóng băng sẽ không thể di chuyển. Nhưng cũng trở nên cứng cáp hơn...1.3
Phản ứng Nguyên Tố: Bốc Hơi INguyên Tố Hỏa và Nguyên Tố Thủy kết hợp với nhau. Sẽ dẫn đến phản ứng bốc hơi... Sau phản ứng bốc hơi, Nguyên Tố thủy hoặc Nguyên Tố Hỏa đính kèm sẽ tiêu tan theo hơi nước...1.3
Phản ứng Nguyên Tố: Bốc Hơi IIPhản ứng Bốc Hơi sẽ không kèm theo sát thương. Thế nhưng, khi tấn công bằng Nguyên tố Hỏa hoặc Nguyên tố Thủy tạo ra phản ứng bốc hơi, sẽ tăng sát thương cho lần tấn công đó theo tỷ lệ nhất định...1.3
Phản ứng Nguyên Tố: Điện Cảm INguyên tố Lôi tiếp xúc với Nguyên Tố Thủy sẽ dẫn đến phản ứng điện cảm, khi hiệu quả vẫn còn tồn tại, tiếp tục gây ra sát thương Nguyên Tố lôi.1.3
Phản ứng Nguyên Tố: Điện Cảm IINếu xung quanh có kẻ địch gán ấn nguyên tố Thủy, phản ứng Điện Cảm sẽ lần lượt phóng điện ra xung quanh.1.3
Phản ứng Nguyên Tố: Mặt Nước Nhiễm ĐiệnĐòn tấn công bằng Nguyên Tố Lôi có thể khiến mặt nước nhiễm điện. Mặt nước có điện sẽ gây sát thương Nguyên Tố Lôi cho tất cả sinh vật trong phạm vi.1.3
Phản ứng Nguyên Tố: Quá TảiNguyên tố Hỏa và Nguyên Tố Lôi kết hợp với nhau, dẫn đến phản ứng quá tải! Phản ứng quá tải sẽ dẫn đến vụ nổ lớn, gây ra sát thương Nguyên Tố Hỏa. Vụ nổ có thể phá hủy một vài vật thể kiên cố...1.3
items per Page
PrevNext

2 responses to “Elemental Reactions”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton