Fontaine – Dòng Suối Trong Như Sương (III)

Fontaine - Dòng Suối Trong Như Sương (III)
Fontaine - Dòng Suối Trong Như Sương (III)NameFontaine - Dòng Suối Trong Như Sương (III)
Amount of Achievements14
Reward
Fontaine - Trọn Vẹn1
Fontaine - Trọn Vẹn
IconNameDescriptionShownRewardVer
Thám Hiểm Đại Lục - Vùng Đất Trăm Suối Hài Hòa III
Thám Hiểm Đại Lục - Vùng Đất Trăm Suối Hài Hòa IIIThắp sáng bản đồ Khu Morte, Khu Rừng Erinnyes trong khu vực Fontaine.
Nguyên Thạch5
4.2.0
Ngọn Nguồn Của Muôn Dòng Nước III
Ngọn Nguồn Của Muôn Dòng Nước IIIMở khóa tất cả điểm dịch chuyển ở Khu Morte, Khu Rừng Erinnyes trong khu vực Fontaine.
Nguyên Thạch5
4.2.0
Thánh Đường Hành Hương - Vùng Đất Trăm Suối Hài Hòa III
Thánh Đường Hành Hương - Vùng Đất Trăm Suối Hài Hòa IIIMở phong ấn tất cả Đền Địa Linh ở Khu Morte, Khu Rừng Erinnyes trong khu vực Fontaine.
Nguyên Thạch10
4.2.0
Người Dẫn Đường Biển Cả III
Người Dẫn Đường Biển Cả IIIĐuổi theo 3 tiên linh và thắp sáng Đài Tiên Linh ở Khu Morte và Khu Rừng Erinnyes.
Nguyên Thạch5
4.2.0
Người Dẫn Đường Biển Cả III
Người Dẫn Đường Biển Cả IIIĐuổi theo 6 tiên linh và thắp sáng Đài Tiên Linh ở Khu Morte và Khu Rừng Erinnyes.
Nguyên Thạch10
4.2.0
Người Dẫn Đường Biển Cả III
Người Dẫn Đường Biển Cả IIIĐuổi theo 9 tiên linh và thắp sáng Đài Tiên Linh ở Khu Morte và Khu Rừng Erinnyes.
Nguyên Thạch20
4.2.0
Người Săn Kho Báu Sóng Biển III
Người Săn Kho Báu Sóng Biển IIIMở 40 rương báu tại Khu Morte và Khu Rừng Erinnyes.
Nguyên Thạch5
4.2.0
Người Săn Kho Báu Sóng Biển III
Người Săn Kho Báu Sóng Biển IIIMở 80 rương báu tại Khu Morte và Khu Rừng Erinnyes.
Nguyên Thạch10
4.2.0
Người Săn Kho Báu Sóng Biển III
Người Săn Kho Báu Sóng Biển IIIMở 160 rương báu tại Khu Morte và Khu Rừng Erinnyes.
Nguyên Thạch20
4.2.0
Nhà Mạo Hiểm Sóng Biển III
Nhà Mạo Hiểm Sóng Biển IIIHoàn thành 3 khiêu chiến Đại Thế Giới trong thời gian quy định tại Khu Morte và Khu Rừng Erinnyes.
Nguyên Thạch5
4.2.0
items per Page
PrevNext

One response to “Fontaine - Dòng Suối Trong Như Sương (III)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton