Động Tiên Bách Bảo

Động Tiên Bách Bảo
Động Tiên Bách BảoNameĐộng Tiên Bách Bảo
SubHomeworld Shops
Currency
Tiền Động Tiên
Tiền Động Tiên

Table of Content
Hàng Quý Động Tiên
Đồ Trang Trí
Bản Vẽ Đồ Trang Trí
Vật Quý Động Tiên
Thực Vật Động Tiên

Hàng Quý Động Tiên

IconNameRarityFamilyPer PurchaseStockPriceRefresh
Vải Vóc
Vải Vóc1
Rarstr
Crafted Item, Ingredient, Homeworld Ingredientx 50 / 50
Tiền Động Tiên10
Weekly
Nhựa Khoảnh Khắc
Nhựa Khoảnh Khắc4
RarstrRarstrRarstrRarstr
x 10 / 1
Tiền Động Tiên1200
Weekly
Kinh Nghiệm Anh Hùng
Kinh Nghiệm Anh Hùng4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Character Ascension Item, Character EXP Itemx 10 / 20
Tiền Động Tiên120
Weekly
Kinh Nghiệm Kẻ Lang Thang
Kinh Nghiệm Kẻ Lang Thang2
RarstrRarstr
Character Ascension Item, Character EXP Itemx 100 / 10
Tiền Động Tiên60
Weekly
Ma Khoáng Tinh Đúc
Ma Khoáng Tinh Đúc3
RarstrRarstrRarstr
Crafted Item, Weapon Ascension Item, Weapon EXP Itemx 10 / 40
Tiền Động Tiên60
Weekly
Mora
Mora3
RarstrRarstrRarstr
Currencyx 100000 / 20
Tiền Động Tiên120
Weekly
Tinh Hoa Chúc Phúc
Tinh Hoa Chúc Phúc4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Artifacts, Artifact EXP Itemx 10 / 5
Tiền Động Tiên360
Weekly
Dầu Chúc Phúc
Dầu Chúc Phúc3
RarstrRarstrRarstr
Artifacts, Artifact EXP Itemx 10 / 20
Tiền Động Tiên90
Weekly
items per Page
PrevNext

Đồ Trang Trí

IconNameRarityFamilyPer PurchaseStockPriceRefresh
Bình Tiên Tốc
Bình Tiên Tốc4
RarstrRarstrRarstrRarstr
x 10 / 5
Tiền Động Tiên10
Daily
Kệ Nhà Bếp Gỗ Thùy Hương
Kệ Nhà Bếp Gỗ Thùy Hương3
RarstrRarstrRarstr
Crafted Item, Homeworld, Tủ, Exterior Furniture, Tủ, Indoor Furniture, Furniturex 10 / 3
Tiền Động Tiên40
Daily
Bụi Cây Nở Hoa
Bụi Cây Nở Hoa3
RarstrRarstrRarstr
Crafted Item, Homeworld, Bụi Cây Lớn, Exterior Furniture, Furniturex 10 / 3
Tiền Động Tiên60
Daily
Bụi Cây Bằng Phẳng
Bụi Cây Bằng Phẳng3
RarstrRarstrRarstr
Crafted Item, Homeworld, Bụi Cây Lớn, Exterior Furniture, Furniturex 10 / 3
Tiền Động Tiên60
Daily
Lá Ẩn Thân
Lá Ẩn Thân3
RarstrRarstrRarstr
Crafted Item, Homeworld, Bụi Cây Lớn, Exterior Furniture, Furniturex 10 / 3
Tiền Động Tiên60
Daily
Đài Phun Nước Xanh
Đài Phun Nước Xanh3
RarstrRarstrRarstr
Crafted Item, Homeworld, Bụi Cây Lớn, Exterior Furniture, Furniturex 10 / 3
Tiền Động Tiên60
Daily
Cây Lửa
Cây Lửa3
RarstrRarstrRarstr
Crafted Item, Homeworld, Bụi Cây Lớn, Exterior Furniture, Furniturex 10 / 3
Tiền Động Tiên60
Daily
Cành Bướm Pha Lê
Cành Bướm Pha Lê3
RarstrRarstrRarstr
Crafted Item, Homeworld, Bụi Cây Lớn, Exterior Furniture, Furniturex 10 / 3
Tiền Động Tiên60
Daily
Lá Phong Thơm Nam Cảnh
Lá Phong Thơm Nam Cảnh3
RarstrRarstrRarstr
Crafted Item, Homeworld, Bụi Cây Lớn, Exterior Furniture, Furniturex 10 / 3
Tiền Động Tiên60
Daily
Lá Lông Vũ
Lá Lông Vũ3
RarstrRarstrRarstr
Crafted Item, Homeworld, Bụi Cây Nhỏ, Exterior Furniture, Furniturex 10 / 3
Tiền Động Tiên60
Daily
items per Page
PrevNext

Bản Vẽ Đồ Trang Trí

IconNameRarityFamilyPer PurchaseStockPriceRefresh
Bàn Ăn Gỗ Thông Tròn Nhiều Ghế
Bàn Ăn Gỗ Thông Tròn Nhiều Ghế2
RarstrRarstr
Furniture Recipe, Recipex 10 / 1
Tiền Động Tiên60
Never
Bảng Hiệu Nhà Hàng Bằng Gỗ
Bảng Hiệu Nhà Hàng Bằng Gỗ2
RarstrRarstr
Furniture Recipe, Recipex 10 / 1
Tiền Động Tiên60
Never
Ghế Ăn Gỗ Thông
Ghế Ăn Gỗ Thông2
RarstrRarstr
Furniture Recipe, Recipex 10 / 1
Tiền Động Tiên60
Never
Kiếm Đơn Cũ Kỹ
Kiếm Đơn Cũ Kỹ2
RarstrRarstr
Furniture Recipe, Recipex 10 / 1
Tiền Động Tiên60
Never
Bảng Ghi Chép Treo Tường
Bảng Ghi Chép Treo Tường2
RarstrRarstr
Furniture Recipe, Recipex 10 / 1
Tiền Động Tiên60
Never
Nhà Tranh
Nhà Tranh2
RarstrRarstr
Furniture Recipe, Recipex 10 / 1
Tiền Động Tiên60
Never
Kho Rơm
Kho Rơm2
RarstrRarstr
Furniture Recipe, Recipex 10 / 1
Tiền Động Tiên60
Never
Lều Tranh
Lều Tranh2
RarstrRarstr
Furniture Recipe, Recipex 10 / 1
Tiền Động Tiên60
Never
Tủ Bếp Gỗ Thông
Tủ Bếp Gỗ Thông2
RarstrRarstr
Furniture Recipe, Recipex 10 / 1
Tiền Động Tiên60
Never
Bàn Dài Rộng Rãi
Bàn Dài Rộng Rãi2
RarstrRarstr
Furniture Recipe, Recipex 10 / 1
Tiền Động Tiên60
Never
items per Page
PrevNext

Vật Quý Động Tiên

IconNameRarityFamilyPer PurchaseStockPriceRefresh
Thửa Ruộng Phỉ Thúy
Thửa Ruộng Phỉ Thúy4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Homeworld, Đồng ruộng, Exterior Furniture, Furniturex 10 / 2
Tiền Động Tiên300
Never
Thửa Ruộng Phì Nhiêu
Thửa Ruộng Phì Nhiêu4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Homeworld, Đồng ruộng, Exterior Furniture, Furniturex 10 / 1
Tiền Động Tiên300
Never
Thửa Ruộng Trật Tự
Thửa Ruộng Trật Tự4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Homeworld, Đồng ruộng, Exterior Furniture, Furniturex 10 / 2
Tiền Động Tiên300
Never
Điểm Dịch Chuyển Bên Ngoài
Điểm Dịch Chuyển Bên Ngoài4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Homeworld, Điểm Dịch Chuyển, Exterior Furniture, Furniturex 10 / 10
Tiền Động Tiên100
Never
Cơ Quan Giải Trí - Nhịp Xung Kích
Cơ Quan Giải Trí - Nhịp Xung Kích4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Homeworld, Tổ Hợp Trang Trí, Exterior Furniture, Furniturex 10 / 1
Tiền Động Tiên300
Never
Nhịp Điệu Thần Tốc - Mầm Xanh
Nhịp Điệu Thần Tốc - Mầm Xanh4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Homeworld, Tổ Hợp Trang Trí, Exterior Furniture, Furniturex 10 / 1
Tiền Động Tiên300
Never
"Nhịp Điệu Thần Tốc - Lam Ngọc"4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Homeworld, Tổ Hợp Trang Trí, Exterior Furniture, Furniturex 10 / 1
Tiền Động Tiên300
Never
"Nhịp Điệu Thần Tốc - Sừng Hươu"4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Homeworld, Tổ Hợp Trang Trí, Exterior Furniture, Furniturex 10 / 1
Tiền Động Tiên300
Never
"Nhịp Điệu Thần Tốc - Cẩm Quỳ"4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Homeworld, Tổ Hợp Trang Trí, Exterior Furniture, Furniturex 10 / 1
Tiền Động Tiên300
Never
"Âm Vang Vạn Dặm - Phiêu Dương"4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Homeworld, Đồ Vật Đặc Biệt, Exterior Furniture, Furniturex 10 / 1
Tiền Động Tiên300
Never
items per Page
PrevNext

Thực Vật Động Tiên

IconNameRarityFamilyPer PurchaseStockPriceRefresh
Hạt giống Hoa Nghê Thường
Hạt giống Hoa Nghê Thường1
Rarstr
Homeworld, Homeworld Plant Seedx 10 / 5
Tiền Động Tiên5
Weekly
Hạt giống Hoa Ngọt
Hạt giống Hoa Ngọt1
Rarstr
Homeworld, Homeworld Plant Seedx 10 / 5
Tiền Động Tiên5
Weekly
Hạt giống hoa Cecilia
Hạt giống hoa Cecilia1
Rarstr
Homeworld, Homeworld Plant Seedx 10 / 5
Tiền Động Tiên5
Weekly
Hạt giống Bách Hợp Lưu Ly
Hạt giống Bách Hợp Lưu Ly1
Rarstr
Homeworld, Homeworld Plant Seedx 10 / 5
Tiền Động Tiên5
Weekly
Hạt Giống Cúc Cánh Quạt
Hạt Giống Cúc Cánh Quạt1
Rarstr
Homeworld, Homeworld Plant Seedx 10 / 5
Tiền Động Tiên5
Weekly
Hạt Giống Thanh Tâm
Hạt Giống Thanh Tâm1
Rarstr
Homeworld, Homeworld Plant Seedx 10 / 5
Tiền Động Tiên5
Weekly
Hạt Giống Túi Lưu Ly
Hạt Giống Túi Lưu Ly1
Rarstr
Homeworld, Homeworld Plant Seedx 10 / 5
Tiền Động Tiên5
Weekly
Hạt Giống Quả Dâu Đỏ
Hạt Giống Quả Dâu Đỏ1
Rarstr
Homeworld, Homeworld Plant Seedx 10 / 5
Tiền Động Tiên5
Weekly
Hạt Giống Tiểu Đăng Thảo
Hạt Giống Tiểu Đăng Thảo1
Rarstr
Homeworld, Homeworld Plant Seedx 10 / 5
Tiền Động Tiên5
Weekly
Hạt Giống Ớt Tuyệt Vân
Hạt Giống Ớt Tuyệt Vân1
Rarstr
Homeworld, Homeworld Plant Seedx 10 / 5
Tiền Động Tiên5
Weekly
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton