Bàn

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Bàn Thư Viện Dài
Bàn Thư Viện Dài3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
169 (127)0.36 (0.47)Indoor
Gỗ Tụy Hoa12
+
14h
2.8.0-
Bàn Làm Việc Đội Kỵ Sĩ
Bàn Làm Việc Đội Kỵ Sĩ3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
254 (191)0.24 (0.31)Indoor
Gỗ Tụy Hoa12
+
14h
2.8.0-
Bàn Họp Đội Kỵ Sĩ
Bàn Họp Đội Kỵ Sĩ3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
254 (191)0.24 (0.31)Indoor
Gỗ Tụy Hoa12
+
14h
2.8.0-
Bếp Lò Đá
Bếp Lò Đá4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
558 (176)0.16 (0.51)Indoor
Mảnh Sắt4
+
Mảnh Sắt Trắng4
+
16h
2.8.0-
Bếp Tiện Lợi
Bếp Tiện Lợi3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
558 (85)0.11 (0.71)Indoor
Mảnh Sắt12
+
14h
2.8.0-
Bàn Dài Với Khăn Hình Thoi
Bàn Dài Với Khăn Hình Thoi3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
169 (127)0.36 (0.47)Indoor
Gỗ Thông8
+
Vải Vóc4
+
14h
2.8.0-
Bàn Ăn Gỗ Thông Tròn Nhiều Ghế
Bàn Ăn Gỗ Thông Tròn Nhiều Ghế2
RarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm30
85 (64)0.35 (0.47)Indoor
Gỗ Thông4
+
12h
2.8.0-
Bàn Thư Pháp Tinh Tế
Bàn Thư Pháp Tinh Tế3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (64)0.71 (0.94)Indoor
Gỗ Thùy Hương12
+
14h
2.8.0-
Bàn Trà Gỗ Vuông
Bàn Trà Gỗ Vuông3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (64)0.71 (0.94)Indoor
Gỗ Thông8
+
Thuốc Nhuộm Vàng2
+
Thuốc Nhuộm Đỏ2
+
14h
2.8.0-
Bàn Tròn Gỗ Thùy Hương Đỏ
Bàn Tròn Gỗ Thùy Hương Đỏ3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (64)0.71 (0.94)Indoor
Gỗ Thùy Hương8
+
Thuốc Nhuộm Đỏ4
+
14h
2.8.0-
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton