Character Index

Characters

IconNameRarityWeaponElementAscension Materials
Kamisato Ayaka
Kamisato Ayaka5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
swordcryo
Miếng Ngọc Băng
Lõi Động Cơ Vĩnh Cửu
Kiếm Cách Bản Sao
Tú Cầu Anh Đào
Triết Học Của
Nhánh Huyết Ngọc
Jean
Jean5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
swordanemo
Miếng Tùng Thạch Tự Tại
Hạt Giống Bão
Mặt Nạ Bẩn
Hạt Bồ Công Anh
Triết Học Của
Lông Vũ Đông Phong
Nhà Lữ Hành
Nhà Lữ Hành5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
swordnone
Miếng Kim Cương Bạc
Mặt Nạ Bẩn
Cúc Cánh Quạt
Hướng Dẫn Của
Triết Học Của
Lisa
Lisa4
RarstrRarstrRarstrRarstr
catalystelectro
Miếng Tử Tinh Thắng Lợi
Lăng Kính Sấm Sét
Tinh Slime
Quả Dâu Đỏ
Triết Học Của
Móng Vuốt Đông Phong
Nhà Lữ Hành
Nhà Lữ Hành5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
swordnone
Miếng Kim Cương Bạc
Mặt Nạ Bẩn
Cúc Cánh Quạt
Hướng Dẫn Của
Triết Học Của
Barbara
Barbara4
RarstrRarstrRarstrRarstr
catalysthydro
Miếng Thanh Kim Sạch
Trái Tim Thuần Khiết
Bản Vẽ Phong Ấn
Nấm Rơm Gió
Triết Học Của
Móng Vuốt Bắc Phong
Kaeya
Kaeya4
RarstrRarstrRarstrRarstr
swordcryo
Miếng Ngọc Băng
Hạt Nhân Cực Hàn
Ấn Quạ Bạc Ẩn
Hoa Calla Lily
Triết Học Của
Linh Hồn Bắc Phong
Diluc
Diluc5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
claymorepyro
Miếng Mã Não Cháy
Ngọn Lửa Vĩnh Hằng
Phù Hiệu Sĩ Quan
Tiểu Đăng Thảo
Triết Học Của
Lông Vũ Đông Phong
Razor
Razor4
RarstrRarstrRarstrRarstr
claymoreelectro
Miếng Tử Tinh Thắng Lợi
Lăng Kính Sấm Sét
Mặt Nạ Bẩn
Quả Móc Câu
Triết Học Của
Móng Vuốt Đông Phong
Amber
Amber4
RarstrRarstrRarstrRarstr
bowpyro
Miếng Mã Não Cháy
Ngọn Lửa Vĩnh Hằng
Mũi Tên Sắc Bén
Tiểu Đăng Thảo
Triết Học Của
Hơi Thở Đông Phong
items per Page
PrevNext

Test Characters

IconNameRarityWeaponElementAscension Materials
Kate
Kate4
RarstrRarstrRarstrRarstr
sword
Miếng Ngọc Băng
Lõi Động Cơ Vĩnh Cửu
Kiếm Cách Bản Sao
Tú Cầu Anh Đào
Test Đội Số 4
Test Đội Số 44
RarstrRarstrRarstrRarstr
sword
Miếng Ngọc Băng
Lõi Động Cơ Vĩnh Cửu
Kiếm Cách Bản Sao
Tú Cầu Anh Đào
Test Cảnh
Test Cảnh4
RarstrRarstrRarstrRarstr
sword
Miếng Ngọc Băng
Lõi Động Cơ Vĩnh Cửu
Kiếm Cách Bản Sao
Tú Cầu Anh Đào
Mô Hình Số 1
Mô Hình Số 14
RarstrRarstrRarstrRarstr
sword
Miếng Ngọc Băng
Lõi Động Cơ Vĩnh Cửu
Kiếm Cách Bản Sao
Tú Cầu Anh Đào
Nam Cởi Trần
Nam Cởi Trần4
RarstrRarstrRarstrRarstr
sword
Miếng Ngọc Băng
Lõi Động Cơ Vĩnh Cửu
Kiếm Cách Bản Sao
Tú Cầu Anh Đào
Triết Học Của
Hơi Thở Đông Phong
Test Kết Nối Máy
Test Kết Nối Máy4
RarstrRarstrRarstrRarstr
sword
Miếng Ngọc Băng
Lõi Động Cơ Vĩnh Cửu
Kiếm Cách Bản Sao
Tú Cầu Anh Đào
Test Nam Trưởng Thành
Test Nam Trưởng Thành4
RarstrRarstrRarstrRarstr
sword
Miếng Ngọc Băng
Lõi Động Cơ Vĩnh Cửu
Kiếm Cách Bản Sao
Tú Cầu Anh Đào
Triết Học Của
Linh Hồn Bắc Phong
Test Nữ Trưởng Thành
Test Nữ Trưởng Thành4
RarstrRarstrRarstrRarstr
sword
Miếng Ngọc Băng
Lõi Động Cơ Vĩnh Cửu
Kiếm Cách Bản Sao
Tú Cầu Anh Đào
Triết Học Của
Linh Hồn Bắc Phong
Test Thiếu Nữ
Test Thiếu Nữ4
RarstrRarstrRarstrRarstr
sword
Miếng Ngọc Băng
Lõi Động Cơ Vĩnh Cửu
Kiếm Cách Bản Sao
Tú Cầu Anh Đào
Triết Học Của
Linh Hồn Bắc Phong
Akuliya
Akuliya4
RarstrRarstrRarstrRarstr
bow
Miếng Ngọc Băng
Lõi Động Cơ Vĩnh Cửu
Kiếm Cách Bản Sao
Tú Cầu Anh Đào
items per Page
PrevNext

128 responses to “Character Index”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton