Phụ kiện

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Lò Sưởi Bằng Đá Bắc Địa
Lò Sưởi Bằng Đá Bắc Địa3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
727 (254)0.08 (0.24)Indoor
Mảnh Sắt Trắng12
+
14h
2.8.0-
Bảng Hiệu Nhà Hàng Bằng Gỗ
Bảng Hiệu Nhà Hàng Bằng Gỗ2
RarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm30
85 (64)0.35 (0.47)Indoor
Gỗ Sam4
+
Thuốc Nhuộm Lam4
+
12h
2.8.0-
Tủ Đầu Giường 2 Ngăn Gỗ Hoa
Tủ Đầu Giường 2 Ngăn Gỗ Hoa3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (64)0.71 (0.94)Indoor
Gỗ Hoa8
+
14h
2.8.0-
Tủ Đầu Giường Vân Vàng Gỗ Khước Sa
Tủ Đầu Giường Vân Vàng Gỗ Khước Sa3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (64)0.71 (0.94)Indoor
Gỗ Khước Sa8
+
Thuốc Nhuộm Lam2
+
Thuốc Nhuộm Đỏ2
+
14h
2.8.0-
"Âm Vang Vạn Dặm - Mậu Nhiễu"4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm0
85 (85)1.06 (1.06)Indoor2.4
Tiệc Hè Của Đầu Bếp Đặc Biệt
Tiệc Hè Của Đầu Bếp Đặc Biệt4
RarstrRarstrRarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm0
169 (127)0.18 (0.24)Indoor3.0
Biến Chuyển Phấn Chấn
Biến Chuyển Phấn Chấn3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm0
169 (127)0.12 (0.16)Indoor3.2.0
Đội Trưởng Kiểm Lâm Cẩn Trọng
Đội Trưởng Kiểm Lâm Cẩn Trọng4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
338 (254)0.27 (0.35)Indoor
Mảnh Sắt Trắng4
+
Mảnh Sắt4
+
16h
3.2.0
Kiểm Lâm Tác Chiến
Kiểm Lâm Tác Chiến3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (64)0.71 (0.94)Indoor
Vải Vóc12
+
14h
3.2.0
Bữa Ăn Của Cư Dân Rừng Sâu
Bữa Ăn Của Cư Dân Rừng Sâu3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
609 (609)0.1 (0.1)Indoor
Mảnh Sắt12
+
14h
3.2.0
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton