Bằng Chứng Mạo Hiểm: Chương 2

Bằng Chứng Mạo Hiểm
Bằng Chứng Mạo HiểmNameBằng Chứng Mạo Hiểm
TitleChương 2
Prev ChapterBằng Chứng Mạo Hiểm: Chương 1
Next ChapterBằng Chứng Mạo Hiểm: Chương 3

Reward

IconNameRarityFamilyAmount
Lông Vũ Thầy Thuốc
Lông Vũ Thầy Thuốc3
RarstrRarstrRarstr
Artifact Piece, Plume of Deathx 1
Ma Khoáng Tinh Đúc
Ma Khoáng Tinh Đúc3
RarstrRarstrRarstr
Crafted Item, Weapon Ascension Item, Weapon EXP Itemx 6
Mora
Mora3
RarstrRarstrRarstr
Currencyx 15000
Nguyên Thạch
Nguyên Thạch5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
Currencyx 50
items per Page
PrevNext

Objectives

IconObjectivesProgressReward
Kích hoạt 6 Điểm Dịch Chuyển0 / 6
EXP Mạo Hiểm100
Ly May Mắn1
Mở 30 Rương thất lạc0 / 30
EXP Mạo Hiểm100
Bình Thuốc Thầy Thuốc1
Hiến tế Thất Thiên Thần Tượng ở Mondstadt đến Cấp 40 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Cúc Hoạ Mi Thầy Thuốc1
Đánh bại Pháp Sư Vực Sâu Băng0 / 1
EXP Mạo Hiểm100
EXP Nhà Mạo Hiểm4
Nấu 5 món bất kỳ0 / 5
EXP Mạo Hiểm100
Thịt Gia Cầm5
Cường hóa 1 Vũ Khí lên cấp 100 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Ma Khoáng Tinh Đúc2
Trang bị 4 Thánh Di Vật cho 1 nhân vật0 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Khăn Thầy Thuốc1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton