Fontaine – Dòng Suối Trong Như Sương (II)

Fontaine - Dòng Suối Trong Như Sương (II)
Fontaine - Dòng Suối Trong Như Sương (II)NameFontaine - Dòng Suối Trong Như Sương (II)
Amount of Achievements14
Reward
Fontaine - Chuộc Tội1
Fontaine - Chuộc Tội
IconNameDescriptionShownRewardVer
Thám Hiểm Đại Lục - Vùng Đất Trăm Suối Hài Hòa II
Thám Hiểm Đại Lục - Vùng Đất Trăm Suối Hài Hòa IIThắp sáng bản đồ Khu Viện Nghiên Cứu Khoa Học Công Trình Động Năng Fontaine, Khu Liffey ở khu vực Fontaine
Nguyên Thạch5
4.1.0
Ngọn Nguồn Của Muôn Dòng Nước II
Ngọn Nguồn Của Muôn Dòng Nước IIMở khóa tất cả điểm dịch chuyển Khu Viện Nghiên Cứu Khoa Học Công Trình Động Năng Fontaine, Khu Liffey ở Fontaine
Nguyên Thạch5
4.1.0
Thánh Đường Hành Hương - Vùng Đất Trăm Suối Hài Hòa II
Thánh Đường Hành Hương - Vùng Đất Trăm Suối Hài Hòa IIMở tất cả phong ấn Đền Địa Linh Khu Viện Nghiên Cứu Khoa Học Công Trình Động Năng Fontaine, Khu Liffey ở Fontaine
Nguyên Thạch10
4.1.0
Người Dẫn Đường Biển Cả II
Người Dẫn Đường Biển Cả IIĐuổi theo 3 Tiên Linh và thắp sáng Đài Tiên Linh tại Khu Liffey, Khu Viện Nghiên Cứu Khoa Học Công Trình Động Năng Fontaine.
Nguyên Thạch5
4.1.0
Người Dẫn Đường Biển Cả II
Người Dẫn Đường Biển Cả IIĐuổi theo 6 Tiên Linh và thắp sáng Đài Tiên Linh tại Khu Liffey, Khu Viện Nghiên Cứu Khoa Học Công Trình Động Năng Fontaine.
Nguyên Thạch10
4.1.0
Người Dẫn Đường Biển Cả II
Người Dẫn Đường Biển Cả IIĐuổi theo 9 Tiên Linh và thắp sáng Đài Tiên Linh tại Khu Liffey, Khu Viện Nghiên Cứu Khoa Học Công Trình Động Năng Fontaine.
Nguyên Thạch20
4.1.0
Người Săn Kho Báu Sóng Biển II
Người Săn Kho Báu Sóng Biển IIMở 60 rương tại Khu Liffey, Khu Viện Nghiên Cứu Khoa Học Công Trình Động Năng Fontaine.
Nguyên Thạch5
4.1.0
Người Săn Kho Báu Sóng Biển II
Người Săn Kho Báu Sóng Biển IIMở 120 rương tại Khu Liffey, Khu Viện Nghiên Cứu Khoa Học Công Trình Động Năng Fontaine.
Nguyên Thạch10
4.1.0
Người Săn Kho Báu Sóng Biển II
Người Săn Kho Báu Sóng Biển IIMở 200 rương tại Khu Liffey, Khu Viện Nghiên Cứu Khoa Học Công Trình Động Năng Fontaine.
Nguyên Thạch20
4.1.0
Nhà Mạo Hiểm Sóng Biển II
Nhà Mạo Hiểm Sóng Biển IIHoàn thành 3 khiêu chiến đại thế giới tại Khu Liffey, Khu Viện Nghiên Cứu Khoa Học Công Trình Động Năng Fontaine.
Nguyên Thạch5
4.1.0
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton