Phụ kiện

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Cờ Tôn Chủ Narukami Ogosho
Cờ Tôn Chủ Narukami Ogosho3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
65 (47)0.92 (1.28)Exterior
Vải Vóc8
+
Thuốc Nhuộm Đỏ4
+
Thuốc Nhuộm Lam4
+
14h
2.2
Cờ Cá Sắc Màu
Cờ Cá Sắc Màu3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
65 (47)0.92 (1.28)Exterior
Gỗ Otogi6
+
Thuốc Nhuộm Vàng4
+
Thuốc Nhuộm Lam4
+
14h
2.2
Bảng Thông Báo Khổng Tước
Bảng Thông Báo Khổng Tước "Henji"2
RarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm30
35 (24)0.86 (1.25)Exterior
Gỗ Khổng Tước4
+
12h
2.2
"Chân dung của Paimon, người bạn đồng hành thân thiết"4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm0
35 (24)2.57 (3.75)Exterior2.3
Tường Vân Uyển Hồng Phi Đoạn Trụ Y
Tường Vân Uyển Hồng Phi Đoạn Trụ Y3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
65 (47)0.92 (1.28)Exterior
Gỗ Khước Sa4
+
Vải Vóc4
+
Thuốc Nhuộm Đỏ4
+
14h
2.4
Kim Văn Vũ Tiết Trừ Túy Đan Kỳ
Kim Văn Vũ Tiết Trừ Túy Đan Kỳ4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
95 (71)0.95 (1.27)Exterior
Gỗ Khước Sa8
+
Vải Vóc4
+
16h
2.4
Tượng Đá - Giichiro
Tượng Đá - Giichiro4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm0
35 (24)2.57 (3.75)Exterior2.4
Tượng Đại Nhân Narukami Ogosho
Tượng Đại Nhân Narukami Ogosho4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm0
35 (24)2.57 (3.75)Exterior2.6
Búp Bê Xích Hồ Núi Yougou
Búp Bê Xích Hồ Núi Yougou4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm0
35 (24)2.57 (3.75)Exterior2.6
Bảng Chụp Ảnh Tanuki Ôm Ấp
Bảng Chụp Ảnh Tanuki Ôm Ấp4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
35 (24)2.57 (3.75)Exterior
Gỗ Mơ Mộng6
+
Thuốc Nhuộm Vàng3
+
Thuốc Nhuộm Đỏ3
+
16h
2.6
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton