Event Domains

IconNameMonstersReward
Truyền Thuyết Thanh Kiếm Lãng Du
Truyền Thuyết Thanh Kiếm Lãng Du
Phong Nguyên Bản
Lôi Nguyên Bản
Nham Nguyên Bản
Khu Vườn Kỳ Thú
Khu Vườn Kỳ Thú
Vua Mũ Đá Hilichurl
Phù Thủy Hilichurl Thủy
Phù Thủy Hilichurl Phong
Thủ Vệ Di Tích
Cần Cẩu Di Tích
Cây Nổ
Rồng Đất Nham
Vé Trợ Giúp Kỳ Thú
Khu Bóng Đen Rục Rịch
Khu Bóng Đen Rục Rịch
Slime Thủy
Slime Thủy Lớn
Slime Hỏa
Slime Hỏa Lớn
Hilichurl Chiến Sĩ
Hilichurl Hỏa Tiễn
Hilichurl Tiên Phong
Hilichurl Lôi Tiễn
Bạo Đồ Hilichurl Búa Lửa
Phù Thủy Hilichurl Thủy
Pháp Sư Vực Sâu Hỏa
Học Sĩ Vực Sâu - Tử Điện
Đội tiên phong Fatui - Vệ Binh Thủy Hạng Nặng
Đội Tiên Phong Fatui - Quân Tiên Phong Tay Đấm Phong
Đội tiên phong Fatui - Quân du kích Hỏa
Fatui - Người Xử Lý Nợ Hỏa
Vùng Băng Giá Đục Khoét
Vùng Băng Giá Đục Khoét
Slime Băng
Slime Băng Lớn
Hilichurl Tiên Phong
Hilichurl Băng Tiễn
Hilichurl Đạn Băng
Hilichurl Khiên Băng
Vua Giáp Băng Hilichurl
Bạo Đồ Hilichurl Khiên Băng
Phù Thủy Hilichurl Băng
Pháp Sư Vực Sâu Băng
Hang Rồng Đất Ngủ Yên
Hang Rồng Đất Ngủ Yên
Slime Lôi
Slime Lôi Lớn
Slime Lôi Biến Dị
Hilichurl Hỏa Tiễn
Hilichurl Lôi Tiễn
Hilichurl Khiên Đá
Bạo Đồ Hilichurl Búa Lửa
Phù Thủy Hilichurl Nham
Pháp Sư Vực Sâu Thủy
Rồng Đất Nhỏ Nham
Rồng Đất Nham
Không Gian Gấp Khúc
Không Gian Gấp Khúc
Sứ Đồ Vực Sâu - Kích Lưu
Truyền Thuyết Thanh Kiếm Lãng Du
Truyền Thuyết Thanh Kiếm Lãng Du
Trận Hình Tinh Xảo
Trận Hình Tinh Xảo
Mô Hình Động Cơ Vĩnh Cửu
Tinh Thể Sấm Sét300
Hyakunin Ikki - Khu Vực Khiêu Chiến
Hyakunin Ikki - Khu Vực Khiêu Chiến
Đền Âm Dương Quyết Lục
Đền Âm Dương Quyết Lục
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton