Olah! – Phần I

Olah! - Phần I
Olah! - Phần INameOlah! - Phần I
Amount of Achievements2
Reward
Thành tựu - Sơn dân1
Thành tựu - Sơn dân
IconNameDescriptionShownRewardVer
...Odomu?
...Odomu?Thông qua "Giao Lưu Ngôn Ngữ" giao tiếp thành công với Hilichurl.
Nguyên Thạch5
1.2
Yo dala?
Yo dala?Thông qua "Giao Lưu Thơ Ca" giao tiếp thành công với Hilichurl.
Nguyên Thạch5
1.2
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton