Danh Vọng Fontaine

Danh Vọng Fontaine
Danh Vọng FontaineNameDanh Vọng Fontaine
Currency
EXP Danh Vọng - Fontaine
EXP Danh Vọng - Fontaine
Reward
Cánh Từ Bi Và Phẫn Nộ1
Cánh Từ Bi Và Phẫn Nộ
Description"Hưởng ứng nhu cầu của mỗi cư dân, duy trì trật tự trị an tinh chuẩn và hữu hiệu" vẫn luôn là mục tiêu cố gắng của các nhân viên trong Palais Mermonia. Tận dụng triệt để nguồn nhân lực trong lãnh thổ Fontaine, phân bổ nhiệm vụ linh hoạt, mới là phương pháp tốt nhất để thực hiện mục tiêu này. Do đó, Palais Mermonia đã áp dụng cơ chế thực hiện song song việc điều động Sảnh Chấp Pháp của chính quyền và kêu gọi người tình nguyện trong dân chúng, để có thể ứng phó với đủ loại vấn đề với hiệu suất cao nhất.
"Báo Chim Hơi Nước" là nền tảng truyền đạt tin tức nổi tiếng nhất tại Fontaine, đương nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm phối hợp với công việc này. Euphrasie sẽ sắp xếp những ủy thác của cư dân và thông tin treo thưởng của Sảnh Chấp Pháp một cách gọn gàng ngay ngắn, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết cho những người nhiệt tình nghe tin mà tìm đến. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Euphrasie cũng sẽ trao cho người nhiệt tình giúp đỡ phần quà đã được cất sẵn ở chỗ cô ấy, đồng thời đăng tin về người đó lên "Báo Chim Hơi Nước" để người tốt sẽ dần dần được cư dân Fontaine công nhận...

Danh vọng: Palais Mermonia
Đến chỗ Euphrasie có thể nhận nhiệm vụ "Thưởng Thảo Phạt", "Khẩn Cầu Của Cư Dân", cũng có thể nhận điểm danh vọng từ "Thám Hiểm Thế Giới" và "Nhiệm Vụ Fontaine".
Ngoài ra, cũng có thể xác nhận EXP Danh Vọng và Cấp Danh Vọng của mình, đồng thời nhận thưởng tăng cấp danh vọng tương ứng.

Danh vọng: Cấp và Thưởng
Khi Cấp Danh Vọng tăng, có thể nhận thưởng tương ứng.
Cấp Danh Vọng đạt giới hạn sẽ không thể tiếp tục nhận EXP Danh Vọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton