Mặt Đất

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Nền Đá -
Nền Đá - "Tu Tâm Dưỡng Tính"3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
35 (24)1.71 (2.5)Exterior
Mảnh Sắt Trắng8
+
14h
2.2
Nền Đá -
Nền Đá - "Mưa Rào Giải Hạn"3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
35 (24)1.71 (2.5)Exterior
Mảnh Sắt Trắng4
+
14h
2.2
Nền Đá -
Nền Đá - "Thần Tốc"3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
35 (24)1.71 (2.5)Exterior
Mảnh Sắt Trắng4
+
14h
2.2
Khu Vườn Xanh Ngát - Con Đường Bánh Quy
Khu Vườn Xanh Ngát - Con Đường Bánh Quy3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
35 (24)1.71 (2.5)Exterior
Mảnh Sắt Trắng4
+
14h
2.3
Nền Đá -
Nền Đá - "Rộng Lớn"3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
35 (24)1.71 (2.5)Exterior
Mảnh Sắt Trắng8
+
14h
2.7
Gạch Đá Nước Mắt: Lý Thuyết Trong Suốt
Gạch Đá Nước Mắt: Lý Thuyết Trong Suốt3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
65 (47)0.92 (1.28)Exterior
Mảnh Sắt2
+
Mảnh Sắt Trắng2
+
14h
4.1.0
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton