Thế Ngoại Đào Viên – Phần I

Thế Ngoại Đào Viên - Phần I
Thế Ngoại Đào Viên - Phần INameThế Ngoại Đào Viên - Phần I
Amount of Achievements25
Reward
Thành Tựu - Ấm Trần Ca1
Thành Tựu - Ấm Trần Ca
IconNameDescriptionShownRewardVer
Không còn cảnh vật khác...
Không còn cảnh vật khác...Dùng "Ấm Trần Ca" để vào "Động Tiên".
Nguyên Thạch5
1.5
Phản Ứng Tiên Lực
Phản Ứng Tiên LựcTiên lực của 1 hình thái Động Tiên đạt 20.000.
Nguyên Thạch5
1.5
Phản Ứng Tiên Lực
Phản Ứng Tiên LựcTiên lực của 2 hình thái Động Tiên đạt 20.000.
Nguyên Thạch10
1.5
Phản Ứng Tiên Lực
Phản Ứng Tiên LựcTiên lực của 3 hình thái Động Tiên đạt 20.000.
Nguyên Thạch20
1.5
Người Bạn Trong Ấm
Người Bạn Trong ẤmĐộ tín nhiệm với Tiên Ấm đạt cấp 4
Nguyên Thạch5
1.5
Người Bạn Trong Ấm
Người Bạn Trong ẤmĐộ tín nhiệm với Tiên Ấm đạt cấp 7
Nguyên Thạch10
1.5
Người Bạn Trong Ấm
Người Bạn Trong ẤmĐộ tín nhiệm với Tiên Ấm đạt cấp 10
Nguyên Thạch20
1.5
Thợ Đốn Gỗ
Thợ Đốn GỗNhận được 100 gỗ.
Nguyên Thạch5
1.5
Thợ Đốn Gỗ
Thợ Đốn GỗNhận được 600 gỗ.
Nguyên Thạch10
1.5
Thợ Đốn Gỗ
Thợ Đốn GỗNhận được 2000 gỗ.
Nguyên Thạch20
1.5
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton