Bằng Chứng Mạo Hiểm: Chương 6

Bằng Chứng Mạo Hiểm
Bằng Chứng Mạo HiểmNameBằng Chứng Mạo Hiểm
TitleChương 6
Prev ChapterBằng Chứng Mạo Hiểm: Chương 5
Next ChapterBằng Chứng Mạo Hiểm: Chương 7

Reward

IconNameRarityFamilyAmount
Nhan Sắc Của Thiếu Nữ
Nhan Sắc Của Thiếu Nữ4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Artifact Piece, Circlet of Logosx 1
Ma Khoáng Tinh Đúc
Ma Khoáng Tinh Đúc3
RarstrRarstrRarstr
Crafted Item, Weapon Ascension Item, Weapon EXP Itemx 10
Mora
Mora3
RarstrRarstrRarstr
Currencyx 35000
Nguyên Thạch
Nguyên Thạch5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
Currencyx 100
items per Page
PrevNext

Objectives

IconObjectivesProgressReward
Vượt 3 lần Bí Cảnh Chúc Phúc (Thánh Di Vật)0 / 3
EXP Mạo Hiểm100
Tách Trà Giáo Quan1
Vượt La Hoàn Thâm Cảnh 2-30 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Hoa Giáo Quan1
Một mình đánh bại Lôi Nguyên Bản0 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Ma Khoáng Tinh Đúc8
Một mình đánh bại Phong Nguyên Bản0 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Mora30000
Một mình đánh bại Nham Nguyên Bản0 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Kinh Nghiệm Anh Hùng4
Đột phá 3 vũ khí bất kỳ lên cấp 20 / 3
EXP Mạo Hiểm100
Ma Khoáng Tinh Đúc8
Trang bị bộ Thánh Di Vật 3 sao hoặc 3 sao trở lên và kích hoạt hiệu quả bộ 4 món cho 1 nhân vật0 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Nón Giáo Quan1
Đột phá 1 Vũ Khí lên cấp 30 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Kinh Nghiệm Anh Hùng4
Đột phá 3 Nhân Vật lên cấp 20 / 3
EXP Mạo Hiểm100
Kinh Nghiệm Anh Hùng4
Cường hóa 8 Thánh Di Vật lên cấp 80 / 8
EXP Mạo Hiểm100
Lông Vũ Giáo Quan1
Mua 1 món đồ trong Cửa Hàng Lưu Niệm0 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Mora30000
Mở khóa 5 Đền Địa Linh0 / 5
EXP Mạo Hiểm100
Mora30000

3 responses to “Bằng Chứng Mạo Hiểm: Chương 6”

 1. hello I’m having difficulties in evolving my adventure license in the quest “Equip a character with a set of 4 pieces with artifacts of at least 3 stars” please could you help me?

    
  Expand
  Votes0
  Votes0
  Votes0
  Votes0
  Votes0
  • A ‘set of 4’ means a 4-pc set of any category -> you need to equip 4 artifacts from the same series (e.g. berserkers, gambler, defender’s will, adventurer, etc) to activate it, and activating it gives special ‘4pc:’ bonuses.

   Expand
   Votes0
   Votes0
   Votes0
   Votes0
   Votes0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton