Phong Cách Sumeru

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Quầy Trưng Bày Rừng Sâu
Quầy Trưng Bày Rừng Sâu4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm0
335 (261)0.27 (0.34)Exterior3.0
Châm Chước Của Cư Dân Rừng Sâu
Châm Chước Của Cư Dân Rừng Sâu3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
160 (118)0.38 (0.51)Exterior
Gỗ Adhigama8
+
Vải Vóc4
+
14h
3.0
Ước Tính Của Cư Dân Rừng Sâu
Ước Tính Của Cư Dân Rừng Sâu3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
65 (47)0.92 (1.28)Exterior
Gỗ Adhigama8
+
Vải Vóc4
+
14h
3.0
Hoài Bão Của Cư Dân Rừng Sâu
Hoài Bão Của Cư Dân Rừng Sâu3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
135 (99)0.44 (0.61)Exterior
Gỗ Adhigama8
+
Vải Vóc4
+
14h
3.0
Kiên Trì Của Cư Dân Rừng Sâu
Kiên Trì Của Cư Dân Rừng Sâu3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
65 (47)0.92 (1.28)Exterior
Gỗ Adhigama8
+
Vải Vóc4
+
14h
3.0
Ngôi Nhà Sa Mạc - Bình Dị
Ngôi Nhà Sa Mạc - Bình Dị3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
110 (54)0.55 (1.11)Exterior
Gỗ Sanh8
+
Mảnh Sắt4
+
14h
3.1.0
Ngôi Nhà Sa Mạc - Hương Thơm
Ngôi Nhà Sa Mạc - Hương Thơm3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
125 (63)0.48 (0.95)Exterior
Gỗ Sanh8
+
Mảnh Sắt4
+
14h
3.1.0
Ngôi Nhà Sa Mạc - Hiệu Lệnh
Ngôi Nhà Sa Mạc - Hiệu Lệnh3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
125 (94)0.48 (0.64)Exterior
Gỗ Sanh8
+
Mảnh Sắt4
+
14h
3.1.0
Ngôi Nhà Sa Mạc - Giấc Ngủ Ngắn
Ngôi Nhà Sa Mạc - Giấc Ngủ Ngắn3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
125 (82)0.48 (0.73)Exterior
Gỗ Sanh8
+
Mảnh Sắt4
+
14h
3.1.0
Ngôi Nhà Sa Mạc - Ánh Sáng Tiềm Ẩn
Ngôi Nhà Sa Mạc - Ánh Sáng Tiềm Ẩn3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
125 (94)0.48 (0.64)Exterior
Gỗ Sanh8
+
Mảnh Sắt4
+
14h
3.1.0
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton