Thất Thiên Thần Tượng – Phong

Thất Thiên Thần Tượng - Phong
Thất Thiên Thần Tượng - PhongNameThất Thiên Thần Tượng - Phong
Currency
Phong Thần Đồng
Phong Thần Đồng
DescriptionTượng đá trấn giữ nhiều nơi ở Mondstadt, nghe nói được tạo nên theo hình tượng Phong Thần. "Gió mang đến hạt giống, thời gian khiến nó nảy mầm". Tượng Thần vẫn đang chờ đợi người tối cao, ngàn ngọn gió thời gian sẽ chào đón câu chuyện mới.

One response to “Thất Thiên Thần Tượng - Phong”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton