Sword

Weapons

IconNameRarityAtkSubValueWeapon AffixAscension Materials
Vô Phong Kiếm
Vô Phong Kiếm1
Rarstr
23.25
Ngói Vỡ Tháp Cô Vương
Sừng Nặng
Mũi Tên Chắc Chắn
Kiếm Bạc
Kiếm Bạc2
RarstrRarstr
32.93
Ngói Vỡ Tháp Cô Vương
Sừng Nặng
Mũi Tên Chắc Chắn
Lãnh Nhẫn
Lãnh Nhẫn3
RarstrRarstrRarstr
38.74Atk%7.66%Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Thủy hoặc Băng tăng 12%.
Ngói Vỡ Tháp Cô Vương
Sừng Nặng
Mũi Tên Chắc Chắn
Thần Kiếm Lê Minh
Thần Kiếm Lê Minh3
RarstrRarstrRarstr
38.74CrD%10.2%Khi HP trên 90%, tỷ lệ bạo kích tăng 14%.
Răng Sữa Sói Bão
Cành Cây Địa Mạch
Dịch Slime
Kiếm Lữ Hành
Kiếm Lữ Hành3
RarstrRarstrRarstr
39.88Def%6.37%Khi nhận được Nguyên Tố Tinh Cầu hoặc Nguyên Tố Hạt Nhân, hồi phục 1%HP
Xiềng Xích Đấu Sĩ Nanh Sư Tử
Cấu Trúc Hỗn Độn
Bản Vẽ Hướng Dẫn
Kiếm Sắt Đen
Kiếm Sắt Đen3
RarstrRarstrRarstr
38.74EM30.6Trong 12s sau khi kích hoạt hiệu ứng Quá Tải, Siêu Dẫn, Điện Cảm, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Nở Rộ hoặc Khuếch Tán nguyên tố Lôi, tấn công tăng 20%.
Ánh Sáng Rừng Băng Giá
Dao Săn Bắt
Mặt Nạ Vỡ
Đao Săn Cá
Đao Săn Cá3
RarstrRarstrRarstr
38.74Atk%7.66%Khi đánh trúng, có 50% cơ hội tạo thành 240% sát thương tấn công vào mục tiêu đơn. Hiệu quả này 15s xuất hiện một lần.
Diên Đơn Biển Sương Mù
Phấn Hoa Hư Vô
Ấn Quạ Tầm Bảo
Kiếm Phi Thiên
Kiếm Phi Thiên3
RarstrRarstrRarstr
37.61ER%11.33%Sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ, tăng 12% tấn công và tốc độ di chuyển, kéo dài 15s.
Hạt Thiên Thạch Đen
Mảnh Xương Giòn Yếu
Phù Hiệu Tân Binh
Tây Phong Kiếm
Tây Phong Kiếm4
RarstrRarstrRarstrRarstr
41.07ER%13.33%Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.
Ngói Vỡ Tháp Cô Vương
Sừng Nặng
Mũi Tên Chắc Chắn
Kiếm Sáo
Kiếm Sáo4
RarstrRarstrRarstrRarstr
42.4Atk%9%Khi tấn công thường hoặc trọng kích đánh trúng địch, sẽ nhận 1 hợp âm. Sau khi tích lũy đủ 5 hợp âm, phát ra sức mạnh của âm luật, tạo thành 100% sát thương công kích cho kẻ địch xung quanh. Hợp âm có thể tồn lại lâu nhất 30s, mỗi 0.5s nhiều nhất có thể nhận 1 hợp âm.
Răng Sữa Sói Bão
Cành Cây Địa Mạch
Dịch Slime
items per Page
PrevNext

Test Weapons

IconNameRarityAtkSubValueWeapon AffixAscension Materials
n/a4
RarstrRarstrRarstrRarstr
23.25
Ngói Vỡ Tháp Cô Vương
Sừng Nặng
Mũi Tên Chắc Chắn
Nham Kết Lục
Nham Kết Lục5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
23.25
Ngói Vỡ Tháp Cô Vương
Sừng Nặng
Mũi Tên Chắc Chắn
Hư Vô
Hư Vô5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
23.25
Ngói Vỡ Tháp Cô Vương
Sừng Nặng
Mũi Tên Chắc Chắn
n/a5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
23.25
Ngói Vỡ Tháp Cô Vương
Sừng Nặng
Mũi Tên Chắc Chắn
(test) Test cần câu
(test) Test cần câu5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
9.9
Ngói Vỡ Tháp Cô Vương
Sừng Nặng
Mũi Tên Chắc Chắn
(test)穿模测试1
Rarstr
9.9
Ngói Vỡ Tháp Cô Vương
Sừng Nặng
Mũi Tên Chắc Chắn
items per Page
PrevNext

3 responses to “Sword”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton