Sạp Tự Do

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Vân Du Bích Thủy Đông
Vân Du Bích Thủy Đông3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
125 (110)0.48 (0.55)Exterior
Gỗ Sam8
+
Vải Vóc2
+
Thuốc Nhuộm Lam2
+
14h
2.8.0-
Lều Tranh
Lều Tranh2
RarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm30
35 (24)0.86 (1.25)Exterior
Gỗ Sam8
+
12h
2.8.0-
Lều Tránh Sét
Lều Tránh Sét3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
110 (93)0.55 (0.65)Exterior
Gỗ Hoa8
+
Vải Vóc4
+
14h
2.8.0-
Túp Lều Giản Dị
Túp Lều Giản Dị3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
65 (47)0.92 (1.28)Exterior
Gỗ Hoa8
+
Vải Vóc4
+
14h
2.8.0-
Quầy Zoni Đường Phố Otogi
Quầy Zoni Đường Phố Otogi3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
145 (108)0.41 (0.56)Exterior
Gỗ Otogi12
+
Thuốc Nhuộm Lam6
+
14h
2.2
Xe Đẩy Lương Thực Otogi
Xe Đẩy Lương Thực Otogi2
RarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm30
35 (24)0.86 (1.25)Exterior
Gỗ Otogi4
+
12h
2.2
Sạp Dù - Ảo Mộng
Sạp Dù - Ảo Mộng3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (62)0.71 (0.97)Exterior
Vải Vóc6
+
Thuốc Nhuộm Đỏ6
+
Thuốc Nhuộm Lam6
+
14h
2.2
Sạp Rau Quả - Đặc Sản Địa Phương
Sạp Rau Quả - Đặc Sản Địa Phương3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
95 (72)0.63 (0.83)Exterior
Gỗ Otogi8
+
14h
2.2
Quầy Bách Hóa
Quầy Bách Hóa "Teiban" Lễ Hội4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
195 (171)0.46 (0.53)Exterior
Gỗ Otogi6
+
Vải Vóc6
+
Thuốc Nhuộm Lam6
+
16h
2.2
Quầy Bách Hóa
Quầy Bách Hóa "Kiban" Lễ Hội4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
260 (218)0.35 (0.41)Exterior
Gỗ Otogi6
+
Vải Vóc6
+
Thuốc Nhuộm Lam6
+
16h
2.2
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton