Tut Category #CODEX_SYSTEM

IconNameDescriptionVer
Tăng cấp thế giới ITăng hạng mạo hiểm thì cấp thế giới cũng tăng theo, có khả năng nhận được báu vật nhiều hơn. Đương nhiên là kẻ địch trên thế giới này cũng sẽ trở nên khỏe hơn rồi...1.3
Mở khóa Bí CảnhBí Cảnh mới đã được mở khóa. Trong Bí Cảnh có cất giấu vô số đạo cụ quý giá, được phân tán trên khắp các Bí Cảnh của thế giới, hãy đi tìm kiếm kho báu trong đó nào.1.3
Hiện trỏ chuộtNhấn Alt trái để hiện chuột, nhấn nút trên giao diện.1.3
Tăng cấp thế giới IINếu cấp thế giới tăng cao, khả năng nhận báu vật sẽ nhiều hơn. Đồng thời kẻ địch trên thế giới cũng trở nên mạnh mẽ hơn...1.3
Tăng cấp thế giới IINếu cấp thế giới tăng cao, khả năng nhận báu vật sẽ nhiều hơn. Đồng thời kẻ địch trên thế giới cũng trở nên mạnh mẽ hơn...1.3
Tăng cấp thế giới IINếu cấp thế giới tăng cao, khả năng nhận báu vật sẽ nhiều hơn. Đồng thời kẻ địch trên thế giới cũng trở nên mạnh mẽ hơn...1.3
Tăng cấp thế giới IINếu cấp thế giới tăng cao, khả năng nhận báu vật sẽ nhiều hơn. Đồng thời kẻ địch trên thế giới cũng trở nên mạnh mẽ hơn...1.3
Tăng cấp thế giới IINếu cấp thế giới tăng cao, khả năng nhận báu vật sẽ nhiều hơn. Đồng thời kẻ địch trên thế giới cũng trở nên mạnh mẽ hơn...1.3
Tăng cấp thế giới IINếu cấp thế giới tăng cao, khả năng nhận báu vật sẽ nhiều hơn. Đồng thời kẻ địch trên thế giới cũng trở nên mạnh mẽ hơn...1.3
Tăng cấp thế giới IINếu cấp thế giới tăng cao, khả năng nhận báu vật sẽ nhiều hơn. Đồng thời kẻ địch trên thế giới cũng trở nên mạnh mẽ hơn...1.3
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton