Bằng Chứng Mạo Hiểm: Chương 8

Bằng Chứng Mạo Hiểm
Bằng Chứng Mạo HiểmNameBằng Chứng Mạo Hiểm
TitleChương 8
Prev ChapterBằng Chứng Mạo Hiểm: Chương 7
Next ChapterBằng Chứng Mạo Hiểm: Chương 9

Reward

IconNameRarityFamilyAmount
Nỗi Nhớ Của Giác Đấu Sĩ
Nỗi Nhớ Của Giác Đấu Sĩ5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
Artifact Piece, Flower of Lifex 1
Ma Khoáng Tinh Đúc
Ma Khoáng Tinh Đúc3
RarstrRarstrRarstr
Crafted Item, Weapon Ascension Item, Weapon EXP Itemx 12
Mora
Mora3
RarstrRarstrRarstr
Currencyx 45000
Nguyên Thạch
Nguyên Thạch5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
Currencyx 150
items per Page
PrevNext

Objectives

IconObjectivesProgressReward
Hiến Tế Thất Thiên Thần Tượng Liyue Đến Cấp 90 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Mora50000
Đánh bại 20 kẻ địch thủ lĩnh, tương tác với Hoa Chinh Phạt và nhận thưởng0 / 20
EXP Mạo Hiểm100
Kinh Nghiệm Anh Hùng5
Một mình vượt ải Hồi Ức: Tiếng gào thét như vũ bão của rồng II0 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Kinh Nghiệm Anh Hùng5
Vượt La Hoàn Thâm Cảnh 5-30 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Mối Duyên Tương Ngộ1
Tăng 3 Nhân Vật lên cấp 700 / 3
EXP Mạo Hiểm100
Kinh Nghiệm Anh Hùng5
Trang bị bộ Thánh Di Vật 4 sao hoặc 4 sao trở lên và kích hoạt hiệu quả bộ 4 món cho 2 nhân vật cùng lúc0 / 2
EXP Mạo Hiểm100
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Cường hóa 8 Thánh Di Vật từ 4 sao trở lên lên cấp 160 / 8
EXP Mạo Hiểm100
Hy Vọng Của Giác Đấu Sĩ1
Cường hóa 3 Vũ Khí lên cấp 700 / 3
EXP Mạo Hiểm100
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Đột phá 1 Vũ Khí lên cấp 50 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Ma Khoáng Tinh Đúc10
Đột phá 1 Nhân Vật lên cấp 50 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Kinh Nghiệm Anh Hùng5
Mở khóa 15 Đền Địa Linh0 / 15
EXP Mạo Hiểm100
Nhựa Dễ Vỡ1
Tích lũy dùng 300 Ấn Phong0 / 300
EXP Mạo Hiểm100
Mora50000
Tích lũy dùng 300 Ấn Nham0 / 300
EXP Mạo Hiểm100
Mora50000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton