Tường

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Tam Nhãn Thủ Tiên Bài
Tam Nhãn Thủ Tiên Bài4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
95 (71)0.95 (1.27)Exterior
Gỗ Thông8
+
Gỗ Khước Sa8
+
Mảnh Sắt Trắng8
+
16h
2.8.0-
Cổng Chính Trang Viên
Cổng Chính Trang Viên4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
45 (33)2 (2.73)Exterior
Gỗ Hoa12
+
Mảnh Sắt Trắng6
+
16h
2.8.0-
Chân Tường Đình Viện Khắc Hoa
Chân Tường Đình Viện Khắc Hoa4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
35 (24)2.57 (3.75)Exterior
Gỗ Hoa8
+
Mảnh Sắt Trắng4
+
16h
2.8.0-
Tường Đình Viện Khắc Hoa
Tường Đình Viện Khắc Hoa4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
35 (24)2.57 (3.75)Exterior
Gỗ Hoa8
+
Mảnh Sắt Trắng4
+
16h
2.8.0-
Hành Lang Cổ - Dạo Chơi Trong Rừng
Hành Lang Cổ - Dạo Chơi Trong Rừng4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
160 (118)0.56 (0.76)Exterior
Gỗ Khước Sa12
+
Mảnh Sắt Trắng6
+
16h
2.8.0-
Tường Viện Cổ - Bốn Mùa Dưới Hiên Nhà
Tường Viện Cổ - Bốn Mùa Dưới Hiên Nhà4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
95 (71)0.95 (1.27)Exterior
Gỗ Khước Sa8
+
Mảnh Sắt Trắng4
+
16h
2.8.0-
Góc Tường Cổ - Một Góc U Buồn
Góc Tường Cổ - Một Góc U Buồn4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
95 (71)0.95 (1.27)Exterior
Gỗ Khước Sa8
+
Mảnh Sắt Trắng4
+
16h
2.8.0-
Tường Viện Cổ - Dát Châu Ngọc
Tường Viện Cổ - Dát Châu Ngọc4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
95 (61)0.95 (1.48)Exterior
Gỗ Khước Sa8
+
Mảnh Sắt Trắng4
+
16h
2.8.0-
Tường Viện Cổ - Bình Yên Ngang Qua
Tường Viện Cổ - Bình Yên Ngang Qua4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
95 (61)0.95 (1.48)Exterior
Gỗ Khước Sa8
+
Mảnh Sắt Trắng4
+
16h
2.8.0-
Cổng Lầu Cổ - Vân Môn
Cổng Lầu Cổ - Vân Môn4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
180 (117)0.5 (0.77)Exterior
Gỗ Khước Sa12
+
Mảnh Sắt Trắng6
+
16h
2.8.0-
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton