Dụng Cụ

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Đàn Cổ Điển - Lắng Nghe Lời Gió
Đàn Cổ Điển - Lắng Nghe Lời Gió3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (64)0.71 (0.94)Indoor
Gỗ Tụy Hoa12
+
14h
2.8.0-
Chồng Sách Ngay Ngắn
Chồng Sách Ngay Ngắn3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (64)0.71 (0.94)Indoor
Gỗ Thông4
+
Thuốc Nhuộm Đỏ4
+
14h
2.8.0-
Sự Uể Oải Của Học Giả
Sự Uể Oải Của Học Giả3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (64)0.71 (0.94)Indoor
Gỗ Thông4
+
Thuốc Nhuộm Lam4
+
14h
2.8.0-
Lễ Tiết Thư Từ
Lễ Tiết Thư Từ3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (64)0.71 (0.94)Indoor
Gỗ Thông4
+
14h
2.8.0-
Đồng Hồ Cát Tinh Xảo
Đồng Hồ Cát Tinh Xảo3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
169 (127)0.36 (0.47)Indoor
Mảnh Sắt Trắng4
+
Thuốc Nhuộm Lam4
+
14h
2.8.0-
Thiết Bị Giả Kim - Giữa Nước Và Lửa
Thiết Bị Giả Kim - Giữa Nước Và Lửa3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
169 (127)0.36 (0.47)Indoor
Mảnh Sắt Trắng4
+
Thuốc Nhuộm Đỏ4
+
14h
2.8.0-
Linh Kiện Giả Kim - Trọng Lượng Mạt Bụi
Linh Kiện Giả Kim - Trọng Lượng Mạt Bụi3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
113 (85)0.53 (0.71)Indoor
Mảnh Sắt Trắng4
+
Thuốc Nhuộm Đỏ4
+
14h
2.8.0-
Mực Tàu Giấy Đỏ - Luyện Tập Thư Pháp
Mực Tàu Giấy Đỏ - Luyện Tập Thư Pháp3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (64)0.71 (0.94)Indoor
Đốt Trúc4
+
Thuốc Nhuộm Lam4
+
Mảnh Sắt Trắng4
+
14h
2.8.0-
Đế Cắm Nến Vàng Ba Tầng
Đế Cắm Nến Vàng Ba Tầng3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (85)0.71 (0.71)Indoor
Mảnh Sắt4
+
Thuốc Nhuộm Vàng4
+
14h
2.8.0-
Bộ Ấm Trà Sứ Trắng – Tâm Hồn Cao Thượng
Bộ Ấm Trà Sứ Trắng – Tâm Hồn Cao Thượng3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
35 (35)1.71 (1.71)Indoor
Mảnh Sắt Trắng4
+
14h
2.8.0-
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton