Phước Lành Hamada

Phước Lành Hamada
Phước Lành HamadaNamePhước Lành Hamada
Amount of Achievements14
Reward
Thành Tựu - Vạn Chủng1
Thành Tựu - Vạn Chủng
IconNameDescriptionShownRewardVer
Thám Hiểm Đại Lục - Phước Lành Hamada
Thám Hiểm Đại Lục - Phước Lành HamadaThắp sáng bản đồ Gavireh Lajavard, Vườn Farakhkert trong khu vực Sumeru.
Nguyên Thạch5
3.6.0
Vực Sâu Hoang Phế Dưới Vòm Trời
Vực Sâu Hoang Phế Dưới Vòm TrờiMở khóa tất cả điểm dịch chuyển ở Gavireh Lajavard, Vườn Farakhkert trong khu vực Sumeru.
Nguyên Thạch5
3.6.0
Thánh Đường Hành Hương - Phước Lành Hamada
Thánh Đường Hành Hương - Phước Lành HamadaMở khóa tất cả phong ấn Đền Địa Linh của Gavireh Lajavard, Vườn Farakhkert trong khu vực Sumeru.
Nguyên Thạch10
3.6.0
Người Dẫn Đường Sa Mạc
Người Dẫn Đường Sa MạcĐuổi theo 4 tiên linh và thắp sáng Đài Tiên Linh ở Gavireh Lajavard, Vườn Farakhkert.
Nguyên Thạch5
3.6.0
Người Dẫn Đường Sa Mạc
Người Dẫn Đường Sa MạcĐuổi theo 8 tiên linh và thắp sáng Đài Tiên Linh ở Gavireh Lajavard, Vườn Farakhkert.
Nguyên Thạch10
3.6.0
Người Dẫn Đường Sa Mạc
Người Dẫn Đường Sa MạcĐuổi theo 16 tiên linh và thắp sáng Đài Tiên Linh ở Gavireh Lajavard, Vườn Farakhkert.
Nguyên Thạch20
3.6.0
Kẻ Tầm Bảo Hoang Mạc
Kẻ Tầm Bảo Hoang MạcMở 40 rương báu tại Gavireh Lajavard, Vườn Farakhkert.
Nguyên Thạch5
3.6.0
Kẻ Tầm Bảo Hoang Mạc
Kẻ Tầm Bảo Hoang MạcMở 80 rương báu tại Gavireh Lajavard, Vườn Farakhkert.
Nguyên Thạch10
3.6.0
Kẻ Tầm Bảo Hoang Mạc
Kẻ Tầm Bảo Hoang MạcMở 160 rương báu tại Gavireh Lajavard, Vườn Farakhkert.
Nguyên Thạch20
3.6.0
Nhà Mạo Hiểm Hoang Mạc
Nhà Mạo Hiểm Hoang MạcTại Gavireh Lajavard, Vườn Farakhkert, hoàn thành 4 khiêu chiến Đại Thế Giới trong thời gian quy định.
Nguyên Thạch5
3.6.0
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton