Tut Category #CODEX_ARANARA

IconNameDescriptionVer
Giai Điệu Giấc MơGiai điệu của Arana.
Hòa tấu cho "Silapna" sẽ có thể ra vào cõi mộng.
Tuy rất muốn đặt tên là "Cục Đá Kỳ Lạ"... nhưng cục đá kỳ lạ thấy được trong suốt quá trình thám hiểm đã quá nhiều, cho nên phải đặt theo Arama là "Silapna" vậy.

Theo lời của Araja nói, giai điệu của Aranara đều có đặc tính riêng. Chỉ cần nghe qua giai điệu là sẽ phân biệt được của ai.
3.0
n/aGiai điệu của Arana.
Hòa tấu cho "Silapna" sẽ có thể ra vào cõi mộng.
Tuy rất muốn đặt tên là "Cục Đá Kỳ Lạ"... nhưng cục đá kỳ lạ thấy được trong suốt quá trình thám hiểm đã quá nhiều, cho nên phải đặt theo Arama là "Silapna" vậy.

Theo lời của Araja nói, giai điệu của Aranara đều có đặc tính riêng. Chỉ cần nghe qua giai điệu là sẽ phân biệt được của ai.
3.0
n/aGiai điệu của Arana.
Hòa tấu cho "Silapna" sẽ có thể ra vào cõi mộng.
Tuy rất muốn đặt tên là "Cục Đá Kỳ Lạ"... nhưng cục đá kỳ lạ thấy được trong suốt quá trình thám hiểm đã quá nhiều, cho nên phải đặt theo Arama là "Silapna" vậy.

Theo lời của Araja nói, giai điệu của Aranara đều có đặc tính riêng. Chỉ cần nghe qua giai điệu là sẽ phân biệt được của ai.
3.0
Giai Điệu VamadhaGiai điệu của Ararycan, có năng lực lay động "Vamadha".
Dựa theo hình dạng của Vamadha cũng đã có thể xác nhận được truyền thuyết "cây cỏ sẽ nhảy múa theo điệu nhạc" ở một khía cạnh nào đó rồi...
3.0
Giai Điệu Mật ĐạoGiai điệu của Araji, có năng lực thức tỉnh "Mật Đạo Rừng Sâu" để mở ra con đường mới.
Theo cách nói của Arayasa, Araji rất nhát gan, thích trốn trong những nơi yên tĩnh.
Cho nên Araji đã để lại giai điệu của mình để mở ra con đường đến với khu vực bí mật.
3.0
Giai Điệu Lối Mòn Muôn ThúGiai điệu của Arayama. Hòa tấu cho "Hoa U Bế" sẽ có thể xóa đi chướng ngại vật đặc biệt.
Nghe nói Arayama vốn rất ghét con người, cho nên sẽ luôn tạo ra chướng ngại để ngăn cản họ. Tuy nhiên đến cuối cùng Arayama đã kết bạn với con người.

Arayama có vẻ như đã để lại giai điệu để phá hủy chướng ngại, còn giai điệu tạo ra chướng ngại có còn ở đâu đó trong rừng không thì không ai biết được.
3.0
Giai Điệu Mầm NonGiai điệu của Aramaha. Hòa tấu cho "Mầm Non" sẽ triệu hồi "Hạt Giống Cường Tráng" để kích hoạt "Valaya".
Aramaha có vẻ như rất thích hoa, nhưng chủ ý dùng hoa để che giấu giai điệu là do Arayama đề ra.
3.0
Giai Điệu Nguồn NướcGiai điệu của Arapandu, có năng lực điều khiển "Cỗ Máy Varuna".
Theo lời Arapandu, "Cỗ Máy Varuna" từng biến nước mưa đen trở thành nước mưa ngọt, mang lại sinh mệnh cho khu rừng.
Hòa tấu giai điệu này sẽ có thể đóng hoặc mở "Cỗ Máy Varuna". Tuy nhiên, cũng cần phải sử dụng cẩn thận.

Dẫu sao thì Aranakula có vẻ như không thích mưa nhiều cho lắm, bởi vì mưa quá nhiều sẽ ngăn cản sự sinh trưởng của thực vật. Arakunti cũng có nói, "nước mưa quá nhiều thì nấm cũng sẽ rất khó nấu".
3.0
n/aGiai điệu của Araji, có năng lực thức tỉnh "Mật Đạo Rừng Sâu" để mở ra con đường mới.
Theo cách nói của Arayasa, Araji rất nhát gan, thích trốn trong những nơi yên tĩnh.
Cho nên Araji đã để lại giai điệu của mình để mở ra con đường đến với khu vực bí mật.
3.0
n/aGiai điệu của Arayama. Hòa tấu cho "Hoa U Bế" sẽ có thể xóa đi chướng ngại vật đặc biệt.
Nghe nói Arayama vốn rất ghét con người, cho nên sẽ luôn tạo ra chướng ngại để ngăn cản họ. Tuy nhiên đến cuối cùng Arayama đã kết bạn với con người.

Arayama có vẻ như đã để lại giai điệu để phá hủy chướng ngại, còn giai điệu tạo ra chướng ngại có còn ở đâu đó trong rừng không thì không ai biết được.
3.0
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton