Liyue – Bến Cảng Của Đá Và Khế Ước

Liyue - Bến Cảng Của Đá Và Khế Ước
Liyue - Bến Cảng Của Đá Và Khế ƯớcNameLiyue - Bến Cảng Của Đá Và Khế Ước
Amount of Achievements13
Reward
Liyue - Sự cô đơn của đá1
Liyue - Sự cô đơn của đá
IconNameDescriptionShownRewardVer
Thám hiểm đại lục - Liyue
Thám hiểm đại lục - LiyueThắp sáng những bản đồ sau: Bích Thủy Nguyên, Cửa Sông Quỳnh Cơ, Mân Lâm, Ngoại Ô Li Sa, Vân Lai Hải.
Nguyên Thạch5
1.2
Ngắm nhìn muôn ngàn núi đá
Ngắm nhìn muôn ngàn núi đáMở khóa tất cả điểm truyền tống ở Liyue (Vực Đá Sâu và Trầm Ngọc Cốc tính riêng).
Nguyên Thạch5
1.2
Thái sơn vững chãi
Thái sơn vững chãiHiến tế Thất Thiên Thần Tượng Liyue đạt cấp tối đa.
Nguyên Thạch20
1.2
Thánh đường hành hương - Liyue
Thánh đường hành hương - LiyueMở phong ấn tất cả Đền Địa Linh Liyue.
Nguyên Thạch10
1.2
Người dẫn đường trong núi đá
Người dẫn đường trong núi đáĐuổi theo 20 tiên linh và thắp sáng Đài Tiên Linh ở Liyue (Vực Đá Sâu và Trầm Ngọc Cốc tính riêng).
Nguyên Thạch5
1.2
Người dẫn đường trong núi đá
Người dẫn đường trong núi đáĐuổi theo 40 tiên linh và thắp sáng Đài Tiên Linh ở Liyue (Vực Đá Sâu và Trầm Ngọc Cốc tính riêng).
Nguyên Thạch10
1.2
Người dẫn đường trong núi đá
Người dẫn đường trong núi đáĐuổi theo 60 tiên linh và thắp sáng Đài Tiên Linh ở Liyue (Vực Đá Sâu và Trầm Ngọc Cốc tính riêng).
Nguyên Thạch20
1.2
Thợ Săn Kho Báu Bàn Nham
Thợ Săn Kho Báu Bàn NhamMở 200 rương báu ở Liyue (Vực Đá Sâu và Trầm Ngọc Cốc tính riêng).
Nguyên Thạch5
1.2
Thợ Săn Kho Báu Bàn Nham
Thợ Săn Kho Báu Bàn NhamMở 400 rương báu ở Liyue (Vực Đá Sâu và Trầm Ngọc Cốc tính riêng).
Nguyên Thạch10
1.2
Thợ Săn Kho Báu Bàn Nham
Thợ Săn Kho Báu Bàn NhamMở 800 rương báu ở Liyue (Vực Đá Sâu và Trầm Ngọc Cốc tính riêng).
Nguyên Thạch20
1.2
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton