Story Quests

IconNameTitleSecondary TitleRewards
Kho Báu Cướp Biển
Kho Báu Cướp BiểnChương Khổng Tước Vũ - Màn 1Kaeya
EXP Mạo Hiểm800
Mora10300
Kinh Nghiệm Kẻ Lang Thang26
Lương Khoáng Tinh Đúc10
Nguyên Thạch60
Bài Giảng Của 5
Thần Kiếm Lê Minh1
Bằng Chứng Ngoại Phạm Của Anh Hùng Bóng Đêm
Bằng Chứng Ngoại Phạm Của Anh Hùng Bóng ĐêmChương Dạ Hiêu - Màn 1Diluc
EXP Mạo Hiểm900
Mora41550
EXP Nhà Mạo Hiểm18
Ma Khoáng Tinh Đúc12
Nguyên Thạch60
Bài Giảng Của 5
Gió, Đôi Cánh Và Dũng Khí
Gió, Đôi Cánh Và Dũng KhíChương Tiểu Thố - Màn 1Amber
EXP Mạo Hiểm1075
Mora25000
Kinh Nghiệm Kẻ Lang Thang7
Lương Khoáng Tinh Đúc28
EXP Nhà Mạo Hiểm11
Nguyên Thạch60
Bài Giảng Của 5
Công Việc Phiền Phức
Công Việc Phiền PhứcChương Sa Lậu - Màn 1Lisa
EXP Mạo Hiểm850
Mora18950
EXP Nhà Mạo Hiểm10
Ma Khoáng Tinh Đúc6
Nguyên Thạch60
Bài Giảng Của 5
Cô Đơn Ngàn Năm1
Ý Nghĩa Của Lupical
Ý Nghĩa Của LupicalChương Tiểu Lang - Màn 1Razor
EXP Mạo Hiểm1225
Mora44150
EXP Nhà Mạo Hiểm22
Ma Khoáng Tinh Đúc9
Nguyên Thạch60
Bài Giảng Của 5
Một Ngày Nghỉ Của Đội Trưởng Kỵ Sĩ
Một Ngày Nghỉ Của Đội Trưởng Kỵ SĩChương Ấu Sư - Màn 1Jean
EXP Mạo Hiểm1950
Mora117K
Kinh Nghiệm Anh Hùng14
Ma Khoáng Tinh Đúc25
Nguyên Thạch60
Bài Giảng Của 5
Con Đường Ẩm Thực Mondstadt
Con Đường Ẩm Thực MondstadtChương Trường Tiêu - Màn 1Xiangling
EXP Mạo Hiểm1050
Mora38825
EXP Nhà Mạo Hiểm18
Lương Khoáng Tinh Đúc45
Nguyên Thạch60
Bài Giảng Của 5
Giang Hồ Không Hỏi Xuất Thân
Giang Hồ Không Hỏi Xuất ThânChương Cẩm Chức - Màn 1Xingqiu
EXP Mạo Hiểm1400
Mora79200
Kinh Nghiệm Anh Hùng8
Ma Khoáng Tinh Đúc16
Nguyên Thạch60
Bài Giảng Của 5
Bảo Vật Thực Sự
Bảo Vật Thực SựChương Tứ Diệp Thảo - Màn 1Klee
EXP Mạo Hiểm1475
Mora67175
Kinh Nghiệm Anh Hùng8
Ma Khoáng Tinh Đúc14
Nguyên Thạch60
Bài Giảng Của 5
Phía Ngoài Bầu Trời Của Kiếp Này
Phía Ngoài Bầu Trời Của Kiếp NàyChương Ánh Thiên - Màn 1Mona
EXP Mạo Hiểm1675
Mora100K
Kinh Nghiệm Anh Hùng12
Ma Khoáng Tinh Đúc22
Nguyên Thạch60
Bài Giảng Của 5
items per Page
PrevNext

One response to “Story Quests”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton