Chuẩn Bị: Chương 2

Chuẩn Bị
Chuẩn BịNameChuẩn Bị
TitleChương 2
Prev ChapterChuẩn Bị: Chương 1
Next ChapterChuẩn Bị: Chương 3

Objectives

IconObjectivesProgressReward
Một nhân vật nguyên tố Hỏa khác ngoài Nhà Lữ Hành đột phá đến cấp 20 / 1
Hoa Lửa Của Ma Nữ1
Dầu Chúc Phúc4
Một nhân vật nguyên tố Băng khác ngoài Nhà Lữ Hành đột phá đến cấp 20 / 1
Nỗi Nhớ Trải Qua Băng Tuyết1
Dầu Chúc Phúc4
Một nhân vật nguyên tố Lôi khác ngoài Nhà Lữ Hành đột phá đến cấp 20 / 1
Sự Thương Hại Của Lôi Điểu1
Dầu Chúc Phúc4
Một nhân vật nguyên tố Thủy khác ngoài Nhà Lữ Hành đột phá đến cấp 20 / 1
Hoa Cài Vàng1
Dầu Chúc Phúc4
Một nhân vật nguyên tố Nham khác ngoài Nhà Lữ Hành đột phá đến cấp 20 / 1
Hoa Bàn Đà1
Dầu Chúc Phúc4
Một nhân vật nguyên tố Phong khác ngoài Nhà Lữ Hành đột phá đến cấp 20 / 1
Hoa Ký Ức Đồng Xanh1
Dầu Chúc Phúc4
Một nhân vật nguyên tố Thảo khác ngoài Nhà Lữ Hành đột phá đến cấp 20 / 1
Lữ Khách Của Mê Cung1
Dầu Chúc Phúc4
Vượt ải Thử Thách Nguyên Tố Kết Tinh và Khuếch Tán trong Đền Sư Tử Nam Phong0 / 1
Mora20000
Bụi Biến Đổi10
Cường hóa vũ khí "Mẫu Trảm Nham" đến cấp 400 / 1
Hống Đơn Biển Sương Mù3
Phấn Hoa Hư Vô12
Phù Hiệu Tân Binh8
Cường hóa vũ khí "Cung Tây Phong" đến cấp 400 / 1
Dây Sắt Đấu Sĩ Nanh Sư Tử3
Cấu Trúc Hỗn Độn12
Mật Hoa Lừa Dối8
Cường hóa 4 Thánh Di Vật 4 sao lên cấp 80 / 4
Tinh Hoa Chúc Phúc1
Dầu Chúc Phúc4
Cường hóa 8 Thánh Di Vật 4 sao lên cấp 80 / 8
Tinh Hoa Chúc Phúc1
Dầu Chúc Phúc4

2 responses to “Chuẩn Bị: Chương 2”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton