Char Local Material

IconNameRarityRecipeUsed By Character
Quả Móc Câu
Quả Móc Câu1
Rarstr
Razor
Mika
Quả Dâu Đỏ
Quả Dâu Đỏ1
Rarstr
Lisa
Noelle
Rosaria
Hoa Cecilia
Hoa Cecilia1
Rarstr
Venti
Albedo
Cúc Cánh Quạt
Cúc Cánh Quạt1
Rarstr
Nhà Lữ Hành
Nhà Lữ Hành
Bennett
Sucrose
Nấm Rơm Gió
Nấm Rơm Gió1
Rarstr
Barbara
Klee
Mona
Ớt Tuyệt Vân
Ớt Tuyệt Vân1
Rarstr
Xiangling
Yaoyao
Dạ Phách Thạch
Dạ Phách Thạch1
Rarstr
Beidou
Yanfei
Hoa Nghê Thường
Hoa Nghê Thường1
Rarstr
Xingqiu
Hu Tao
Bách Hợp Lưu Ly
Bách Hợp Lưu Ly1
Rarstr
Ningguang
Yun Jin
Thanh Tâm
Thanh Tâm1
Rarstr
Xiao
Ganyu
Shenhe
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton