Vendor Food

IconNameRarityEffectRecipe
Táo
Táo1
Rarstr
Recovery_HpAdd Hồi 300 HP cho nhân vật được chọn
Quả Nhật Lạc
Quả Nhật Lạc1
Rarstr
Recovery_HpAdd Hồi 300 HP cho nhân vật được chọn
Nấm Sao
Nấm Sao1
Rarstr
Recovery_HpAdd Hồi 300 HP cho nhân vật được chọn.
Nấm Sao Bung Nở
Nấm Sao Bung Nở1
Rarstr
Recovery_HpAdd Hồi 800 HP cho nhân vật
Nấm Sao Cháy Khô
Nấm Sao Cháy Khô1
Rarstr
Recovery_HpAdd Hồi 1 HP cho nhân vật
Trái Bulle
Trái Bulle1
Rarstr
Recovery_HpAdd Hồi 300 HP cho nhân vật được chọn.
Cua Hoàng Kim Ngon
Cua Hoàng Kim Ngon2
RarstrRarstr
n/a
Thịt Nướng Mật Ong Ngon
Thịt Nướng Mật Ong Ngon3
RarstrRarstrRarstr
Other_SPReduceConsume Giảm 25% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và leo trèo, kéo dài 900s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.
Củ Cải Viên Chiên Ngon
Củ Cải Viên Chiên Ngon2
RarstrRarstr
Atk_Add Tấn công cả đội tăng 95 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.
Súp Hải Sản Hoa Calla Lily Ngon
Súp Hải Sản Hoa Calla Lily Ngon3
RarstrRarstrRarstr
Def_Add Phòng ngự cả đội tăng 235 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton